Conference Paper

Aşağı Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi İle Değerlendirilmesi

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Mann Kendall Trend testi parametrik olmayan (nonparametrik) bir test olduğundan rastgele değişkenin dağılımından bağımsızdır. Bu test ile bir zaman serisinde trend olup olmadığı sıfır hipotezi; " H 0 : trend yok " ile kontrol edilmektedir[5][6][7][8][9][10][11]. Testin uygulanacağı zaman serisi x 1 , x 2 , ......... x n de x i , x j çiftleri iki gruba ayrılır. ...
... Parametresiz olan bu test, uygulanan seride zamanla artma mı azalma mı olduğunu bulmak için kullanılır. Test, sonuçları grafiksel olarak ifade ederken trendin başlangıç noktasını da belirleyebilmektedir[3,5,6,9]. Hidro-meteoroloji zaman serisinde sol taraftan başlayarak veriler x i , teker, teker göz önünde bulundurularak veri yerine kendisinden önce gelen veriler içinde kaç tanesinin kendisinden büyük olduğu sayılır. ...
... u'(t) ise seri içinde geri yönde u(t)'ye benzer şekilde hesaplanır. u(t) ile u'(t)'nin grafiksel olarak kesiştikleri nokta trendin başladığı zamanı gösterir[3,5,6,9].Z'nin mutlak değeri seçilen α = 0.05 anlamlılık düzeyine karşı gelen standart normal dağılımın Z α/2 = 1,96 değerinden büyük olduğu için sıfır hipotezi " H 0 : Trend Yok " reddedilmekte r s < 0 olduğundan dolayı da incelenen zaman serisinde azalan yönde trend olduğu sonucuna varılmaktadır. ...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalısmada, Sapanca Gölü’nün yıllara göre mevcut su seviyelerine trend analizi testleri uygulanarak değerlendirilmekte ve bu testler içerisinden, daha önce bu konuda yapılmıs olan bilimsel çalısmalarda daha güçlü oldukları tespit edilmis olan; parametrik olmayan Mann-Kendall testi ve Spearman’ın Rho testi olmak üzere iki değisik test uygulanmakta ve trend baslangıç yılını tespit etmek için ise Mann- Kendall Mertebe Korelâsyon testi kullanılmaktadır. Yapılan trend analizi çalısması sonucunda her iki parametrede de Sapanca Gölü’nün yıllara göre mevcut su seviyelerinin gün geçtikçe azalma yönünde bir eğilim gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Mann-Kendall Mertebe Korelâsyon testi ile bu azalmanın yıl olarak baslangıcı ise yapılan analiz sonucunda 2001 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu azalmaya neden olacak etkenler ise sonuçlar kısmında verilmektedir.
Conference Paper
Full-text available
Bu çalısmada, İznik Gölü’nün yıllık göl su seviyelerine trend analizi testleri (Mann-Kendall testi, Spearman’ın Rho testi ve Mann-Kendall Mertebe Korelâsyon testi) uygulanarak değerlendirilmektedir. Mann-Kendall testi ve Spearman’ın Rho testi ile göl su seviyesinde artma ve azalma olduğu belirlenmektedir. Mann-Kendall Mertebe Korelâsyon testi ile de göl su seviyesinde artma veya azalma durumu varsa bu artma ve azalmanın baslangıcı belirlenmektedir. Yapılan trend analizi yöntemi sonucunda her iki parametrede de İznik Gölü’nün yıllık göl su seviyelerinin gün geçtikçe azalma yönünde bir eğilim gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Mann-Kendall Mertebe Korelâsyon testi ile bu azalmanın yıl olarak baslangıcı ise yapılan analiz sonucunda 1978 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu azalmaya neden olacak etkenler ve çözüm önerileri ise sonuçlar kısmında verilmektedir.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.