Article

El present de subjuntiu en -o- en el catalá central

Llengua i literatura: Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i literatura, ISSN 0213-6554, Nº. 13, 2002, pags. 93-112
Source: OAI
Download full-text

Full-text

Available from: Xavier Luna-Batlle, Feb 20, 2014

Click to see the full-text of:

Article: El present de subjuntiu en -o- en el catalá central

98.43 KB

See full-text