ChapterPDF Available

Catolicisme i regionalisme catalanista. L'associacionisme catòlic i regionalista a les comarques lleidatanes durant les primeres dècades del segle XX. El Foment de Sant Martí de Maldà (1908) en el seu context

Authors:
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Adhesiones " a El Siglo Futuro, Any XXIV, núm. 6985, Madrid 12-5-1898, p.1 Solemne Homenaje á Jesús Redentor
 • Esquela De Coloma Massot Morera
 • Iglesias
 • J Guizard
Madrid 13-7-1889, p.1. " Adhesiones " a El Siglo Futuro, Any XXIV, núm. 6985, Madrid 12-5-1898, p.1. " Solemne Homenaje á Jesús Redentor ", a Boletín Ofi cial Eclesiástico de Tarragona, Any XXXVI, núm. 7, Tarragona 29-3-1899, p 101. Diario de Lérida, Lleida 21-12-1909, p.2 [Esquela de Coloma Massot Morera]. IGLESIAS GUIZARD, J.: " Doña Coloma Massot y Morera ", a Diario de Lérida, Lleida 12-12-1909, pp. 1-2 [article necrològic de Coloma Massot].
Nuestros amigos difuntos Doña Ramona Massot y Morera, viuda de Felipe Gassol " a El Siglo Futuro, 2ª Època, Any XIII, núm. 3991, Madrid 18-3-1920
 • Lectura Dominical
 • Xvi Any
" Nuestros amigos difuntos " a Lectura dominical, Any XVI, núm. 793, p. 172 [nota necrològica de Josep Massot]. " Doña Ramona Massot y Morera, viuda de Felipe Gassol " a El Siglo Futuro, 2ª Època, Any XIII, núm. 3991, Madrid 18-3-1920, p.5 [nota necrològica de Ramon Massot Morera]. " Julio Gassol " a El Siglo Futuro, 2ª Època, Any XXII,,núm. 7075, Madrid 6-6-1930, p.5[nota necrològica de Juli Gassol Massot].
Comunión Tradicionalista. Principado de Cataluña. Acta " … pp. 1-2 A los electores del distrito de Lérida " a El Siglo Futuro, Any XVI, núm
 • Partido Organización Del
 • Tradicionalista
Organización del Partido Tradicionalista " …pp. 1-2; " Comunión Tradicionalista. Principado de Cataluña. Acta " … pp. 1-2. " A los electores del distrito de Lérida " a El Siglo Futuro, Any XVI, núm. 4372, Madrid 3-12-1890, p. 2.
Diario católico-monárquico, Any XXVII, núm
 • La Juventud
 • La Esperanza
La juventud española " a La Esperanza. Diario católico-monárquico, Any XXVII, núm. 8101, Madrid 10-4-1871, p.2.
Mites republicans. Els federals catalans i Pau Claris " , a DDAA: Símbols i mites a l'Espanya contemporània
 • Centre Vegeu
 • P Federal De Barcelonagabriel
Vegeu, així, respecte del Centre Federal de Barcelona, la il·lustrativa descripció que en facilita Pere Gabriel corresponent al 1889 (GABRIEL, P. (2001): " Mites republicans. Els federals catalans i Pau Claris ", a DDAA: Símbols i mites a l'Espanya contemporània. Reus, Centre de Lectura, pp. 96-97.
Reñé López a Luis Sala Espiell datada a Bellpuig el 18 de maig de 1909, a Revista Católica de Cuestiones Sociales, Any XVI, núm
 • Carta De Josep
Carta de Josep M. Reñé López a Luis Sala Espiell datada a Bellpuig el 18 de maig de 1909, a Revista Católica de Cuestiones Sociales, Any XVI, núm. 188, agosto de 1910, pp. 130-131.
Apostolat de l'Oració de Maldà
 • Organigrama
Organigrama, cors i socis de l'Apostolat de l'Oració de Maldà, a les restes de l'arxiu personal de Josep Rosinach i Solà.
Any X, Tarragona 2-3-1910, p. 2. 42 CAPDEVILA, J.: (1999): Maldà, història gràfi ca i del segle XX…pp
 • Una Primera
 • La Cruz
Una primera pedra " a La Cruz, Any X, Tarragona 2-3-1910, p. 2. 42 CAPDEVILA, J.: (1999): Maldà, història gràfi ca i del segle XX…pp. 252-253.
Círculo Agrícola " de Vilanova de Bellpuig, a Diario de Lérida, Lleida 26-11-1909, p. 1. Revista Católica de Cuestiones Sociales
 • Revista Social Hispano-Americana
 • Serie
Revista Social Hispano-Americana, 2ª Serie, Març 1908, p.232; " Círculo Agrícola " de Vilanova de Bellpuig, a Diario de Lérida, Lleida 26-11-1909, p. 1. Revista Católica de Cuestiones Sociales, Any XVI, octubre de 1910, núm. 190, pp. 288-289.