Article

Specifika mediální výchovy

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Vyd. 1. Přeloženo z angličtiny
Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 391 str
 • G Burton
 • J Jirák
BURTON, G., JIRÁK, J. 2001. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 391 str. ISBN 80-85947-67-6
Jak zákazník vnímá reklamu. Brno: Computer Press, 215s
 • Du Plessis
DU PLESSIS, E. 2007. Jak zákazník vnímá reklamu. Brno: Computer Press, 215s. ISBN 978-80-215-1456-8
Masová média. Praha: Portál. 413s
 • J Jirák
 • B Köpplová
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. 2009. Masová média. Praha: Portál. 413s. ISBN 978-80-7367-466-3
Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 196s
 • P Macek
 • L Lacinová
MACEK, P., LACINOVÁ, L. 2006. Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 196s. ISBN 80-7364-034-1
Základy mediální výchovy.Praha: Portál, s.296
 • M Mičienka
 • J Jirák
MIČIENKA, M., JIRÁK, J. et.al.,2007. Základy mediální výchovy.Praha: Portál, s.296, ISBN 978-80-7367-315-4
Mediální výchova Kralice na Hané: ComputerMedia, s.80
 • J Zavodská
,POSPÍŠIL, J., ZAVODSKÁ, L.S. 2009. Mediální výchova. Kralice na Hané: ComputerMedia, s.80, ISBN 978-80-7402-022-3
Aplikovaná sociální psychologie I.-člověk a sociální instituce. Praha: Portál.383 s
 • J Výrost
 • I Slaměník
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.1998. Aplikovaná sociální psychologie I.-člověk a sociální instituce. Praha: Portál.383 s., ISBN 80-7178-269-6
Slovník spisovného jazyky českého I. Díl. Praha: Academia
 • B Havránek
HAVRÁNEK, B. 1971.Slovník spisovného jazyky českého I. Díl. Praha: Academia, 1311s.
Jak na projekty ve výuce
 • J Kašová
KAŠOVÁ, J. 2008. Jak na projekty ve výuce. 44s
Bakalářská práce na téma Mediální výchova na nižším stupni gymnázií, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií
 • L Kavanová
KAVANOVÁ, L. 2008. Bakalářská práce na téma Mediální výchova na nižším stupni gymnázií, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií. Brno
Člověk -prostředí -výchova. Brno: Paido, 199s
 • B Kraus
KRAUS, B. 2001. Člověk -prostředí -výchova. Brno: Paido, 199s. ISBN 80-7315-004-2
Základy masové komunikace.Praha: Karolinum 307s
 • M Kunzik
KUNZIK, M.1994. Základy masové komunikace.Praha: Karolinum 307s. ISBN 80-7184-134
 • E Mleziva
MLEZIVA, E.2004. Diktatura informací.Plzeň. Aleš Čeněk, 133s. ISBN 80-86898-12-1
Kralice na Hané: ComputerMedia, s.80
 • J Pospíšil
 • L S Zavodská
25.,POSPÍŠIL, J., ZAVODSKÁ, L.S. 2009. Mediální výchova. Kralice na Hané: ComputerMedia, s.80, ISBN 978-80-7402-022-3
Média v reklamě, Praha:Oeconomia
 • M Postler
POSTLER,M..2003.Média v reklamě, Praha:Oeconomia,104s.ISBN80-245-0629-7
Regulace médií, Praha, Leges, 272 s
 • O Pouperová
POUPEROVÁ, O: 2010. Regulace médií, Praha, Leges, 272 s. ISBN 978-80-87212-48-6
Sociologie v kostce. Brno: Paido, 258s
 • A Sekot
SEKOT, A. 2006. Sociologie v kostce. Brno: Paido, 258s. ISBN 80-7315-126-X
Mediální monopol, Praha: EarthSave, 213s
 • M A Verick
VERICK, M.A. 2009. Mediální monopol, Praha: EarthSave, 213s. ISBN 978-80-86916-09-5
Psychologie komunikace, Praha.Portál. 320s
 • Z Vybíral
VYBÍRAL, Z. 2009. Psychologie komunikace, Praha.Portál. 320s. ISBN 978-80-7367-387-1