Article

"Kaikki loppuu aikanaan. Armonsa ei milloinkaan." : vanhenemisen kokemus ruustinna Elli Paunun kirjeissä ja päiväkirjoissa 1931-1953

Authors:
Article

"Kaikki loppuu aikanaan. Armonsa ei milloinkaan." : vanhenemisen kokemus ruustinna Elli Paunun kirjeissä ja päiväkirjoissa 1931-1953

If you want to read the PDF, try requesting it from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Aineisto on Opiskelijakirjaston digitoimaa ja Opiskelijakirjasto vastaa aineiston käyttöluvista
Book
Summary: Sisters, comrades : the organization of women, group consciousness and the culture of citizenship in Jyväskylä from the end of the 19th century to the 1930s.
Article
Abstract: From tithes to taxes : Church taxation in the Evangelical-Lutheran Church of Finland from the Reformation to the present. Zusammenfassung: Vom Zehnten bis zur Kirchensteuer : Die kirchliche Besteuerung in der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands von der Reformationszeit bis heute. Diss. -- Jyväskylän yliopisto.
Naiset päiväkirjojen kirjoittajina. Teoksessa Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Toim. Ulla Piela
 • Suvi Ahola
Ahola, Suvi, Naiset päiväkirjojen kirjoittajina. Teoksessa Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Toim. Ulla Piela. Tampere 1993.
Introduction: An Ordinary Kind of Writing. Model Letters and Letter-Writing in Ancien Régime France. Teoksessa Correspondence. Models of Letter-Writing from the Middle Ages to the Nineteenth Century. Toim. Chartier, Boreau ja Dauphin
 • Roger Chartier
Chartier, Roger, Introduction: An Ordinary Kind of Writing. Model Letters and Letter-Writing in Ancien Régime France. Teoksessa Correspondence. Models of Letter-Writing from the Middle Ages to the Nineteenth Century. Toim. Chartier, Boreau ja Dauphin. Cambridge 1997.
Vanhusten sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki. Tutkimus kalliolaisten ja kiteeläisten vanhusten elämäntilanteesta, sosiaalisista verkostoista ja tuesta
 • Raili Gothóni
Gothóni, Raili, Vanhusten sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki. Tutkimus kalliolaisten ja kiteeläisten vanhusten elämäntilanteesta, sosiaalisista verkostoista ja tuesta. Helsinki 1990.
Eino Heikkinen ja Marjatta Marin
 • Toim
Toim. Eino Heikkinen ja Marjatta Marin. Helsinki 2002.
Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana
 • Riitta Jallinoja
Jallinoja, Riitta, Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. Helsinki 1983.
Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeissä ja päiväkirjoissa
 • Tuula Juvonen
Juvonen, Tuula, Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeissä ja päiväkirjoissa. Helsinki 1995.
Teoksessa Vanheneminen ja elämänkulku. Sosiaaligerontologian perusteita. Toim. Marja Jylhä ja Pertti Pohjolainen. Mänttä
 • Marja Jylhä
 • Vanheneminen
Jylhä, Marja, Vanheneminen, toiminta ja vuorovaikutus. Teoksessa Vanheneminen ja elämänkulku. Sosiaaligerontologian perusteita. Toim. Marja Jylhä ja Pertti Pohjolainen. Mänttä 1990.
Vanhan ihmisen asuminen ja toimeentulo teollistuvassa yhteiskunnassa. Geron XII
 • Faina Jyrkilä
Jyrkilä, Faina Vanhan ihmisen asuminen ja toimeentulo teollistuvassa yhteiskunnassa. Geron XII. Vammala 1962.
Vanhuus ja yhteiskunta. Teoksessa Muutoksen sosiologia. Toim. Elina Saksala
 • Jyrki Jyrkämä
Jyrkämä, Jyrki, Vanhuus ja yhteiskunta. Teoksessa Muutoksen sosiologia. Toim. Elina Saksala. 1998.
Vanheneminen ja yhteiskunta. Työraportti Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella
 • Jyrki Jyrkämä
 • Seppo Ja Randell
Jyrkämä, Jyrki ja Randell, Seppo, Vanheneminen ja yhteiskunta. Työraportti Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella 1987.
Muuttuva käsitys vaihdevuosista ja niiden hoidosta
 • Ilka Kangas
 • Ja Topo
 • Verenjuoksutuksesta Päivi
 • Hormonihoitoon
Kangas, Ilka ja Topo, Päivi, Verenjuoksutuksesta hormonihoitoon. Muuttuva käsitys vaihdevuosista ja niiden hoidosta. Teoksessa Muuttuva vanhuus. Toim. Jan-Erik Ruth. Tampere 1994.
Hilda Käkikosken elämäkerta
 • Esteri Karilas
 • Isänmaan Tytär
Karilas, Esteri, Isänmaan tytär. Hilda Käkikosken elämäkerta. Porvoo 1934.
Jyväskylän pappila 1928-1956. Teoksessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan pappila: Historiaa ja elämää vuosina 1928-1956
 • Toini Karivalo
Karivalo, Toini, Jyväskylän pappila 1928-1956. Teoksessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan pappila: Historiaa ja elämää vuosina 1928-1956. Jyväskylä 1983.
Johan Widbomin ja Johanna Maria von Qvantenin jälkeläiset seitsemänteen polveen
 • Toini Karivalo
 • Widbom-Suku
Karivalo, Toini, Widbom-suku. Johan Widbomin ja Johanna Maria von Qvantenin jälkeläiset seitsemänteen polveen. Jyväskylä 1980.
Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen historia vuosina 1880-1956. Suomen historian pro gradu-työ Jyväskylän yliopistossa
 • Merja Karjalainen
 • Vaivaishoidosta Sosiaaliturvaan
Karjalainen, Merja, Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen historia vuosina 1880-1956. Suomen historian pro gradu-työ Jyväskylän yliopistossa 1990.
Teoksessa Vanhuuden voimavarat. Toim. Eino Heikkinen ja Marjatta Marin
 • Pirjo Korkiakangas
 • Muistelusta Voimavaroja Vanhuuteen
Korkiakangas, Pirjo, Muistelusta voimavaroja vanhuuteen. Teoksessa Vanhuuden voimavarat. Toim. Eino Heikkinen ja Marjatta Marin. Helsinki 2002.
Vanhusten asema Suomessa 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Vanhuus Suomessa. Toim. Jan-Erik Ruth ja Eino Heikkinen
 • Simo Koskinen
Koskinen, Simo, Vanhusten asema Suomessa 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Vanhuus Suomessa. Toim. Jan-Erik Ruth ja Eino Heikkinen. Espoo 1983.
Naishistorioitsija ja toisen ihmisen historian kirjoittamisen ongelmia
 • Leskelä-Kärki
 • Kerrottu Maarit
 • Elämä
Leskelä-Kärki, Maarit, Kerrottu elämä. Naishistorioitsija ja toisen ihmisen historian kirjoittamisen ongelmia. Teoksessa Jokapäiväinen historia. Toim. Jorma Kalela ja Ilari Lindroos. Helsinki 2001.
Näkökulmia naisten uskonnollisuuden tutkimukseen -Aune Krohnin kristillinen ja kirjoittava elämä. Teoksessa Tanssiva mies, pakinoiva nainen. Sukupuolten historiaa. Toim. Anu Lahtinen
 • Maarit Leskelä-Kärki
Leskelä-Kärki, Maarit, Näkökulmia naisten uskonnollisuuden tutkimukseen -Aune Krohnin kristillinen ja kirjoittava elämä. Teoksessa Tanssiva mies, pakinoiva nainen. Sukupuolten historiaa. Toim. Anu Lahtinen. Turku 2002.
Valkoisen kirjan kutsu eli löytöretkellä päiväkirjojen maailmassa. Teoksessa Hiljaista vimmaa
 • Makkonen Anna
Makkonen Anna, Valkoisen kirjan kutsu eli löytöretkellä päiväkirjojen maailmassa. Teoksessa Hiljaista vimmaa. Suomalaisten naisten päiväkirjatekstejä 1790-luvulta 1990-luvulle.
The Problem of Generations. Teoksessa The New Pilgrims. Youth Protest in Transition
 • Karl Mannheim
Mannheim, Karl, The Problem of Generations. Teoksessa The New Pilgrims. Youth Protest in Transition. Toim. Philip G. Altbach ja Robert S. Laufer. New York 1972 [1927].
The Calling of Women. Gender, Religion and Social Reform in Finland 1860-1920
 • Pirjo Markkola
Markkola, Pirjo, The Calling of Women. Gender, Religion and Social Reform in Finland 1860-1920. Helsinki 2000.
Oman elämän kirjoittamisesta ja muiden. Teoksessa Aina uusi muisto
 • Merete Mazzarella
Mazzarella, Merete, Oman elämän kirjoittamisesta ja muiden. Teoksessa Aina uusi muisto.
Suomen kirkon historia 4
 • Eino Murtorinne
Murtorinne, Eino, Suomen kirkon historia 4. Porvoo 1995.
Maksettava meille sellainen syytinki kuin paikkakunnalla tapana on": syytinki Saarijärvellä vuosina 1851-1900. Julkaisematon Suomen histoiran pro gradu-työ Jyväskylän yliopistossa
 • Mäki-Panula
 • Virpi
Mäki-Panula, Virpi, "Maksettava meille sellainen syytinki kuin paikkakunnalla tapana on": syytinki Saarijärvellä vuosina 1851-1900. Julkaisematon Suomen histoiran pro gradu-työ Jyväskylän yliopistossa 1997.
Vanhuuden "välttäminen" viime vuosisadan lopulta toiseen maailmansotaan
 • Riitta Oittinen
Oittinen, Riitta, Vanhuuden "välttäminen" viime vuosisadan lopulta toiseen maailmansotaan.
Tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta
 • Riita Oittinen
 • Kari Ja Pitkänen
 • Kunnanvaivaisesta Harmaaksi Pantteriksi
Oittinen, Riita ja Pitkänen, Kari, Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta. Helsinki 1991.
Vanheneminen entisessä ja nyky-Suomessa. Esitutkimusraportti Helsingin talous-ja sosiaalihistorian laitoksella
 • Riitta Oittinen
Oittinen, Riitta, Vanheneminen entisessä ja nyky-Suomessa. Esitutkimusraportti Helsingin talous-ja sosiaalihistorian laitoksella 1989.
Introduction: History as Memory and Memory as History. Teoksessa Historical Perspectives on Memory. Toim. Anne Ollila
 • Anne Ollila
Ollila, Anne, Introduction: History as Memory and Memory as History. Teoksessa Historical Perspectives on Memory. Toim. Anne Ollila. Helsinki 1999.
Virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa
 • Anne Ollila
 • Jalo Velvollisuus
Ollila, Anne, Jalo velvollisuus. Virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa. Helsinki 1998.
Teoksessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan pappila: Historiaa ja elämää vuosina 1928-1956
 • Eira Paunu
 • Pappilan Vieraat
Paunu, Eira, Pappilan vieraat. Teoksessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan pappila: Historiaa ja elämää vuosina 1928-1956. Jyväskylä 1983.
Mitä on sosiaaligerontologia? Teoksessa Vanheneminen ja elämänkulku. Sosiaaligerontologian perusteita. Toim. Marja Jylhä ja Pertti Pohjolainen
 • Pertti Pohjolainen
Pohjolainen, Pertti, Mitä on sosiaaligerontologia? Teoksessa Vanheneminen ja elämänkulku. Sosiaaligerontologian perusteita. Toim. Marja Jylhä ja Pertti Pohjolainen. Mänttä 1990.
Vanhuus ja vanheneminen elämäkerroissa. Teoksessa Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Toim. Riitta Oittinen ja Kari Pitkänen
 • Marja-Liisa Pökälä
Pökälä, Marja-Liisa, Vanhuus ja vanheneminen elämäkerroissa. Teoksessa Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Toim. Riitta Oittinen ja Kari Pitkänen. Helsinki 1991.
Potilaana Kaukaan sairaalassa. Teoksessa Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Toim. Riitta Oittinen ja Kari Pitkänen
 • Leena Riska
Riska, Leena, Potilaana Kaukaan sairaalassa. Teoksessa Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Toim. Riitta Oittinen ja Kari Pitkänen. Helsinki 1991.
Läskisoosia ilman läskiä ja sitruunasoodalla ohukaisia -Kotirintaman monitaitureiden elämää. Teoksessa Naisen aseet. Toim. Riikka Raitis ja Elina Haavio-Mannila
 • Tuovi Räikkönen
Räikkönen, Tuovi, Läskisoosia ilman läskiä ja sitruunasoodalla ohukaisia -Kotirintaman monitaitureiden elämää. Teoksessa Naisen aseet. Toim. Riikka Raitis ja Elina Haavio-Mannila. Juva 1993.
Elämänhallinta ja vanhuuteen sopeutuminen. Teoksessa Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. Toim. Paula Lyytinen, Mikko Korkiakangas ja Heikki Lyytinen
 • Marja Ja Saarenheimo
 • Timo Suutama
Saarenheimo, Marja ja Suutama, Timo, Elämänhallinta ja vanhuuteen sopeutuminen. Teoksessa Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. Toim. Paula Lyytinen, Mikko Korkiakangas ja Heikki Lyytinen. Porvoo 1995.
Jos etsit kadonnutta aikaa
 • Marja Saarenheimo
Saarenheimo, Marja, Jos etsit kadonnutta aikaa. Tampere 1997.
Käsityksiä vanhenemisesta eri aikakausina. Teoksessa Experiencing Ageing. Toim. Peter Öberg, Pertti Pohjolainen, Isto Ruoppila
 • Hannu Soikkanen
Soikkanen, Hannu, Käsityksiä vanhenemisesta eri aikakausina. Teoksessa Experiencing Ageing. Toim. Peter Öberg, Pertti Pohjolainen, Isto Ruoppila. Helsinki 1994.
Mandi Granfelt ja kutsumusten ristiriita
 • Irma Sulkunen
Sulkunen, Irma, Mandi Granfelt ja kutsumusten ristiriita. Helsinki 1995.
Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia
 • Marja Tuominen
Tuominen, Marja, Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia. Keuruu 1991.
Teoksessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan pappila: Historiaa ja elämää vuosina 1928-1956
 • Tuomi-Nikula
 • Pappila Liisa
 • Kotina
Tuomi-Nikula, Liisa, Pappila kotina. Teoksessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan pappila: Historiaa ja elämää vuosina 1928-1956. Jyväskylä 1983.
Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870
 • Eva Ulvros
 • Helen
Ulvros, Eva Helen, Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870. Lund 1996.
Sukupolvi selittäjänä Suomen historiassa
 • Vesa Vares
 • Hannu Ja Soikkanen
Vares, Vesa ja Soikkanen, Hannu, Sukupolvi selittäjänä Suomen historiassa. Historiallinen Aikakauskirja 1998:1.
Tyttöyden representaatiot 1920-luvun naistenlehdissä. Julkaisematon kulttuurihistorian lisensiaattityö Turun yliopiston historian laitoksella
 • Kaisa Vehkalahti
 • Kohtalokas Tyttöikä
Vehkalahti, Kaisa, Kohtalokas tyttöikä. Tyttöyden representaatiot 1920-luvun naistenlehdissä. Julkaisematon kulttuurihistorian lisensiaattityö Turun yliopiston historian laitoksella 2000.
Koti ja kodin ikävä 1900-luvun alun kasvatuslaitostyttöjen kirjeissä
 • Kaisa Vehkalahti
 • . Tiedän Paikan Armahan
Vehkalahti, Kaisa, Tiedän paikan armahan... Koti ja kodin ikävä 1900-luvun alun kasvatuslaitostyttöjen kirjeissä. Julkaisematon käsikirjoitus, joka ilmestyy vuonna 2003 Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisemana antologiassa Haasteena kasvatushistorian tutkimus (toim. Marjo Nieminen ja Minna Vuorio-Lehti).
Naisen elämän kerronta ja luenta
 • Anni Vilkko
 • Omaelämäkerta Kohtaamispaikkana
Vilkko, Anni, Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. Tampere 1997.