Article

La incidencia del déficit atencional en el desarrollo de algunas habilidades cognitivas y metalingüísticas

Sintagma 01/2009;

ABSTRACT

catalàAquest article vol donar a conèixer la incidència del trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) en el nivell de desenvolupament del raonament analògic i del coneixement metapragmàtic. Totes dues habilitats ``cognitiva i lingüística'' són fonamentals per a comprendre significats figurats, propis de l'oralitat tardana. Els subjectes de l'estudi van ser 94 escolars d'ensenyament primari, d'un nivell sociocultural alt; 47 presentaven TDAH i la resta no. El mètode va ser quantitatiu: es va avaluar cada habilitat de forma individual a través d'un programari interactiu. L'instrument de raonament analògic verbal va mesurar analogies proporcionals. L'instrument de coneixement metapragmàtic va avaluar els referents ambigus, els diàlegs observats i les instruccions mal construïdes. Els escolars amb TDAH van presentar un nivell de desenvolupament del raonament analògic verbal i el coneixement metapragmàtic significativament més reduït que els que no presenten aquest trastorn. Això probablement explica el desenvolupament més gradual de la llengua oral entre els nens que no pateixen TDAH que entre els que sí presenten aquest trastorn.

Download full-text

Full-text

Available from: Nina Maria Crespo, Jan 06, 2016