ArticlePDF Available

De weg van practicum naar onderzoek. Guided discovery learning in het natuurkundeonderwijs

Authors:

Abstract

Waarom moeten natuurkundestudenten practicum doen? De belangrijkste reden is waarschijnlijk dat we willen dat studenten worden voorbereid op het doen van fysisch onderzoek. Maar is het 'klassieke' natuurkundepracticum daar eigenlijk wel geschikt voor? Bij een onderwijsexperiment in het tweede studiejaar Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht is getracht een vorm te vinden die beter voorbereidt op de onderzoekspraktijk.
Article
Full-text available
Seven strategies for implementing an honours community 1.Match students for the honours programme based on willingness and capabilities to cooperate 2.Shared experiences are the key issue in honours communities. 3.Facilitate student initiatives can be a powerful way to strengthen student ownership of an honours community. 4.Create of an intense period of interaction to deepen and enhance bonding within an honours community. 5.Organize a series of interactive activities during the whole programme to stimulate community. 6.Highlight the performance of a teacher/coach as a role model. 7.Involve community activities in feedback procedures and student evaluations.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.