YÛSUF-I MEDDÂH VE MAKTEL-İ HÜSEYN (İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)

Articlewith102 Reads
Source: OAI
Abstract
In this thesis, the Maktel-i Huseyn which had been written in Kastamonu in 763/1362 were studied. In introduction to the thesis, knowledges about The Event of Kerbela and the tradition of writing Maktel-i Huseyn were gived. In the Part-I, Yusuf-ı Meddah’s life, his works and literary aspects wer examined. In the Part-II of the thesis, the informations about Maktel-i Huseyn’s characteristics were gived, the workings related it were examined and the Maktel-i Huseyn was compared with the Yusuf-ı Meddah’s book, Varqa ve Gulshah. In this part, the copies of Maktel-i Huseyn that had been utilized for text were decribed and the method followed preparing the text for Maktel-i Huseyn was enlightened, as well. After this part, the new informations and problems about the Maktel-i Huseyn were declared. Finally, Maktel-i Huseyn’s text and the glossary of it were appended to the thesis.(Bu tezde, 763/1362 yılında Kastamonu’da yazılan Maktel-i Hüseyn çalısılmıstır. Tezin Giris kısmında Kerbela Olayı ve Maktel-i Hüseyn yazma gelenegi üzerinde durulmus, ardından gelen Birinci Bölümde, Yûsuf-ı Meddâh’ın hayatı, eserleri ve edebî yönü ele alınmıstır. Tezin kinci Bölümü, Maktel-i Hüseyn’e ayrılmıstır. Burada, eserle ilgili bilgiler verilmis, eser hakkında yapılan çalısmalar incelenmis, Yûsuf-ı Meddâh’ın Varka ve Gülsah adlı eseriyle Maktel-i Hüseyn karsılastırılmıstır. Bu bölümde ayrıca eserin metni hazırlanırken kullanılan nüshalar tanıtılmıs ve metin hazırlamada izlenen yöntem hakkında da bilgi verilmistir. Çalısma esnasında ulasılan bilgiler ve konuyla ilgili sorunlar ise Sonuç bölümünde degerlendirilmistir. Tezin sonuna ise Maktel-i Hüseyn’in tarafımızdan hazırlanan metni ve bu metinde geçen kelimelerin açıklandıgı Sözlük eklenmistir.)