Article

Bilgi toplumu geçitinde 'öğrenen toplum', 'öğrenmeyi öğrenme', 'okuryazarlık' olgusu ve kütüphanelerin katkısı

Source: OAI

ABSTRACT

Sunu, bilgi toplumuna geçişi olanaklı kılan ‘öğrenen toplum’, ‘açık toplum’, ‘eleştirel düşünme’, ‘öğrenmeyi öğrenme’, ‘bilgilenim (enformasyon) kültürü’ gibi değerler zincirini, birbirleri ile olan bağıntısı içinde ele almayı, izlenebilecek yöntem ve teknikler bağlamında kütüphane ve enformasyon merkezlerinin katkısını ortaya koymayı hedeflemektedir.

0 Followers
 · 
12 Reads