ArticlePDF Available

Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Öğretim Yöntemi Sorunları ve Yeni Tarih Programları

Authors:
  • Çanakkale Onsekiz Mart University College of Education (Turkey)
Article
Full-text available
History education (teaching) is a discipline that showed significant progress especially in programme has been founded in Turkish universities. According to this study, academicians and post-graduate students from Gazi, Atatürk, Marmara, Karadeniz Teknik, Dokuz Eylül, Selçuk, Çanakkale Onsekiz Mart, and Dicle universities have contributed a lot to this field with their research and publications in various formats. This study aims to offer a bibliography of articles on history education (teaching) published in Turkish. By doing so this study intends to offer a literature list both for post-graduate students and academicians who want to study history education (teaching) in Turkey. 478 articles related to history education (teaching) have been located and their identification tags have been listed
Article
Full-text available
Bu çalışmada bir ders için, farklı yazar ve yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarının ne ölçüde birbirlerinden farklılaştıkları ve özgün nitelik taşıdıkları sorusu ele alınmaktadır. Özgünlük ders kitaplarında farklı ve yenilikçi yöntem ve yaklaşımlara yer verilmesini, kitapların içeriğinin belirli ölçülerde birbirlerinden farklılaşmasını ifade etmektedir. Çalışma kapsamında 1997-2006 arasında yayınlanan, Tarih 1 ve Tarih 2 derslerine ait toplam on adet ders kitabı içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, bu dönemde uygulanan kitap çeşitliliği politikasına rağmen, özgün ve yenilikçi ders kitaplarının geliştirilmesine yönelik olumlu bir gelişmenin olduğu söylenemez. İncelenen dönemde kullanımda olan, farklı yazar ve yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarının hem içerik, hem de yöntem açısından birbirlerine aşırı düzeyde benzedikleri gözlenmektedir. Araştırma sonuçları bu durumun sebeplerine de ışık tutmaktadır. Ders kitabı inceleme ve onaylama konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’na hâkim olan aşırı kontrolcü yaklaşım ve uygulamaların bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birisi olduğu görülmektedir.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.