ArticlePDF Available

Neuswespen (Hymenoptera: Diapriidae) in De Kaaistoep.

Authors:
  • Eurofins - MITOX B.V., Amsterdam

Abstract and Figures

Diapriidae in De Kaaistoep In the last 20 years many Hymenoptera were caught with different methods in nature reserve De Kaaistoep near Tilburg (Netherlands). At the end of 2014 we started to sort out the Proctotrupidae and Diapriidae of pitfalls, malaise-traps and light-traps. With the example of three species of Diapriidae namely Diapria conica, Anommatium ashmeadi (fauna nov. sp.) and Psilus cornutus, only a tiny part of many hunddreds of collected specimens is published here. Their distribution in Europe and The Netherlands, as well as their biology are enumerated from literature and internet research. [In Dutch]
Content may be subject to copyright.
Natuurstudie in De Kaaistoep
en aangrenzende terreinen in Tilburg
Verslag 2014
20e onderzoeksjaar
!
!
1
Natuurstudie in De Kaaistoep
en aangrenzende terreinen in Tilburg
Verslag 2014
20e onderzoeksjaar
!
!
2
Colofon
Voor informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:
KNNV-afdeling Tilburg
Secretariaat: Marie-Cécile van de Wiel
Email: secretaris@tilburg.knnv.nl
Telefoon: 013-5436541
Website: www.knnv.nl/tilburg
Het onderzoek in De Kaaistoep is mogelijk gemaakt dankzij de beschikbaarstelling van
onderzoeksterreinen door de TWM Gronden BV, van onderzoeksfaciliteiten door Natuurmuseum
Brabant en van deskundigheid en mankracht door de KNNV-afdeling Tilburg. Het bij dit onderzoek
verzamelde en geconserveerde onderzoeksmateriaal is grotendeels opgenomen in de collecties
van Natuurmuseum Brabant en is toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.
Redactie jaarverslag 2014: Theo Peeters, André van Eck & Tineke Cramer (april 2015).
Email: ptheo@xs4all.nl
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de afzonderlijke stukken.
Artikelen graag als volgt citeren:
Felix, R. & J. van Kemenade, 2015. Het Boomkikkerproject: 67-70. In: T. Peeters, A. van Eck & T.
Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2014,
20e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 104 p.
© Indien u gegevens uit dit jaarverslag wilt gebruiken neem dan contact op met de redactie.
3
Neuswespen (Hymenoptera: Diapriidae) in De Kaaistoep
Theo Peeters
In De Kaaistoep zijn in de afgelopen 20 onderzoeksjaren veel wespen, mieren en bijen
(Hymenoptera) verzameld. Allerlei verschillende vangmethoden zijn, vooral in de laatste tien jaar,
uitgeprobeerd en nog steeds worden nieuwe vangmethoden ontwikkeld. Tot de groepen die in
grote aantallen zijn gevangen maar nog nauwelijks op naam zijn gebracht behoren de parasitaire
wespen. Ik heb me onlangs voorgenomen aan een deel van het materiaal van deze zeer
soortenrijke groep te gaan werken. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het
uitsorteren van twee families: de Diapriidae of neuswespen en de Proctotrupidae of priemwespen.
Het materiaal van de familie van de Proctotrupidae is voor een deel al ter bewerking naar Pierre
Thomas. Hij determineert het materiaal en maakt een referentie-collectie voor Natuurmuseum
Brabant. Met de neuswespen ben ik zelf aan de slag gegaan. Met dit artikel wil ik jullie een beetje
bekend maken met deze schitterende diergroep. Beschouw het als een soort inleiding op wat
komen gaat
Diapriidae - neuswespen
Ik stel u hier voor aan drie leden uit de familie van de Diapriidae. Diapriidae hebben de
Nederlandse naam neuswespen gekregen omdat hun antennen staan ingeplant op een sokkel.
Diapria conica (Fabricius, 1775)
Met de lichtval in De Kaaistoep is op 18.vii.2014 onder andere een serie van negen neuswespjes
verzameld door Henk Spijkers en Paul van Wielink. Daaronder bevonden zich drie soorten. Een
vrouwtje uit het genus Trichopria, twee vrouwen uit het genus Paramesius en zes vrouwen van de
soort Diapria conica (figuur 1).
Figuur 1. Diapria conica, vrouw (foto’s Bart Horvers).
In Europa is Diapria conica gemeld van Finland, Zweden, Denemarken, Engeland, België,
Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Polen, Wit-Rusland (Fauna Europaea, Macek
1989a, Wall 1980). Maar wellicht mis ik nog enkele waarnemingen uit Europa. Uit Nederland wordt
de soort al genoemd door Snellen van Vollenhoven (1873).
Diapria conica is een gregaire soort die werd gekweekt uit poppen van de Blinde bij Eristalis tenax
(familie Syrphidae - zweefvliegen). Per pop kunnen 21 tot 46 exemplaren van D. conica uitsluipen.
Er is meestal een duidelijke overheersing van het aantal vrouwtjes ten opzicht van de mannetjes
(Sanders 1911). De vrouwtjes hebben 12 antennenleden en de mannetjes 14.
47
4
Deze neuswesp is zeer waarschijnlijk in elke provincie in ons land aan te treffen en vliegt
tenminste van maart tot in november. In de maand november werd de soort verzameld onder
bladeren (Snellen van Vollenhoven 1876). Die waarneming sluit aan bij de melding van Masner
(1957) dat het volwassen dier vaak overwintert onder schors, mossen en bladeren, en bij Leclercq
(1952) die waarnemingen meldt uit België van 4 en 11 december 1938. Wellicht kunnen dus ook in
ons land in de wintermaanden volwassen dieren opduiken.
Anommatium ashmeadi Mayr, 1904
In de potvallen van De Kaaistoep die rond de eikenbomen hebben gestaan in 2000 en 2001 zijn
vier vrouwtjes van deze soort gevangen resp. op 19.v.-3.vi.2000 (1), 3-17.vi.2000 (1) en 8-
23.ix.2000 (2). Van de biologie van deze soort weten we nauwelijks iets af. In figuur 2 is een
vrouwtje van deze makkelijk herkenbare soort afgebeeld. Ze heeft geen ocellen en is vleugelloos,
aanpassingen aan een ondergrondse levenswijze. Alle vrouwtjes die ik heb gezien hebben 14
antennenleden. Deze bouw en ook de kleur sluiten mooi aan bij Nixon (1957) die een vrouwtje
noteerde dat werd aangetroffen in een nest van de Gele weidemier Lasius flavus. Wie zoekt naar
deze soort in de nesten van de Gele weidemier en ontdekt wat ze daar precies doet? In Europa is
A. ashmeadi de enige soort van dit genus, die is gemeld van Finland, Zweden, Denemarken,
Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Andorra, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Italië, Albanië, voormalig
Joegoslavië, Polen en Rusland (Fauna Europaea, Hellen 1964, Macek 1989b, Ventura et al.
2000). In de collectie van Naturalis te Leiden vond ik uit ons land tot op heden 21 vrouwtjes uit vier
provincies van deze soort die, zover mij bekend, nog nooit uit Nederland is gemeld. In ons land zijn
de vrouwtjes gevonden van begin juni tot half oktober. Naar de bijbehorende gevleugelde
mannetjes heb ik nog niet gezocht.
Figuur 2. Anommatium ashmeadi, vrouw (foto Kees Zwakhals).
Psilus cornutus Panzer, 1801
In de malaiseval van 1998 vingen we 1 man 30.v-6.vi, 1 man 13-20.vi en 6 mannen in de week van
20-27.vi.
De mannen van dit genus zijn o.a. makkelijk te onderscheiden van de vrouwen aan de langere
antennen (figuur 3). De antennenleden zijn niet alleen langer maar het aantal antennenleden bij
man is ook groter; 14 bij de man tegen 12 bij de vrouw.
48
5
De soort is in Europa gemeld van Finland, Denemarken, Engeland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije,
Oostenrijk, Moldavië (Fauna Europaea, Macek 1989a), maar is wellicht nog bekend van meerdere
landen. In Nederland werd een man gevangen met een malaiseval op de Beegderheide bij het
Frankeven, 11-20.v.1995, door Thomas (1997). In de collectie van NCB Naturalis in Leiden staan
enkele tientallen exemplaren van dit genus uit ons land die ik inmiddels aan het bestuderen ben.
Van de biologie van de soorten van het genus Psilus is nagenoeg niks bekend. Er is slechts een
melding van een niet gedetermineerde soort van dit genus die werd gekweekt uit de poppen van
een strontvlieg van het genus Scathophaga (Scathophagidae) (Muesebeck 1980). Daarnaast
noemt Nixon (1980) een aantal twijfelachtige kweken uit poppen van de wortelvlieg Psila bicolor
(Psillidae) en Phaonia spec. (Muscidae).
Vliegt in ons land van eind mei tot eind juni.
Figuur 3. Psilus cornutus, man (foto’s Bart Horvers).
Tenslotte
Tot zover een bescheiden greep uit de honderden neuswespen die met verschillende
vangmethoden in De Kaaistoep zijn aangetroffen. Met de bewerking van het verzamelde
Diapriidae-materiaal ben ik nog wel een tijdje zoet, maar ik hoop dat ook in 2015 nieuwe
neuswespen zullen worden gevangen. Volgend jaar zal ik jullie in elk geval meer kunnen vertellen
over neuswespen in De Kaaistoep, want het echte determinatiewerk gaat nu pas beginnen. Van de
Diapriidae wordt voor de collectie van Natuurmuseum Brabant een referentiecollectie gemaakt. De
rest van het materiaal is opgenomen in mijn eigen collectie. Voor wie oog heeft voor deze kleine
wespjes (1-8 mm) gaat een compleet nieuwe wereld open die snakt naar aandacht en hier groot
getoond kan worden dankzij de prachtige platen van de fotografen Bart Horvers en Kees
Zwakhals.
Summary
Diapriidae in De Kaaistoep
In the last 20 years many Hymenoptera were caught with different methods in nature reserve De
Kaaistoep near Tilburg (Netherlands). At the end of 2014 we started to sort out the Proctotrupidae
and Diapriidae of pitfalls, malaise-traps and light-traps. With the example of three species of
Diapriidae namely Diapria conica, Anommatium ashmeadi (fauna nov. sp.) and Psilus cornutus,
only a tiny part of many hunddreds of collected specimens is published here. Their distribution in
Europe and The Netherlands, as well as their biology are enumerated from literature and internet
research.
49
6
Literatuur
Fauna Europaea, http://www.faunaeur.org/ [geraadpleegd in februari 2015].
Hellén, W., 1964. Die Ismarinen und Belytinen Finnlands (Hymenoptera: Proctotrupoidea). - Fauna
Fennica 18: 1-68.
Leclercq, J., 1952. Proctotrupoidea (Serphoidea) récoltés en Belgique. - Lambillionea 52 (11-12):
71-72.
Macek, J., 1989a. Proctotrupoidea, Ceraphronoidea: 135-142. In: J. Sedivy (ed.), Check list of
Czechoslovak Insects III. (Hymenoptera). Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. - Acta
Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 1-194.
Macek, J., 1989b. Studies on Diapriidae (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Part 2. A revision of the
genus Anommatium Foerster. - Annales Zoologici 43 (7): 127-132.
Masner, L., 1957. First preliminary report on the occurrence of genera of the group
Proctotrupoidea in Czechislovakia (Second part - Superfamily Proctotrupoidea s. str.). - Acta
faun. ent. Mus. nat. Pragae 2: 83-107.
Muesebeck, C.F.W., 1980. The nearctic parasitic wasps of the genera Psilus Panzer and Coptera
Say (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae). - United States Department of Agriculture,
Technical Bulletin 1617: 71 p.
Nixon, G.E.J., 1957. Proctotrupoidea - Diapriidae (Belytinae). - Handbk. Id. Br. Insects 8 (3dii): 1-
107.
Nixon, G.E.J., 1980. Diapriidae (Diapriinae). - Handbk. Id. Br. Insects 8 (3di): 1-55.
Notton, D.G., 1993. New species of Trichopria and Diapria from the British isles (Hym.,
Proctotrupoidea, Diapriidae). - Entomologist's Monthly Magazine 129: 139-149.
Sanders, G.E., 1911. Notes on the breeding of Tropidopria conica Fabr. - The Canadian
Entomologist 43: 48-50.
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1873. Nieuwe naamlijst van Nederlandse vliesvleugelige insecten
(Hymenoptera). Tweede stuk. - Tijdschrift voor Entomologie 16: 147-220.
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1876. Bijvoegsel tot de nieuwe naamlijst van Nederlandse
vliesvleugelige insecten (Hymenoptera). - Tijdschrift voor Entomologie 19: 211-257.
Ventura, D., A. Algarra & J. Pujade-Villar, 2000. La tribu Pantolytini en Andorra (Hymenoptera,
Proctotrupoidea, Diapriidae, Belytinae). - Ses. Entom. ICHN-SCL 10 (1997): 91-99.
Wall, I., 1980. Die Diapriinen und Belytinen aus dem Königlich-Belgischen Institut fur
Wissenschaften (Hymenoptera Proctotrupoidea: Familie Diapriidae). 3. und 4. Beitrag zur
Kenntnis Europäischer Zehrwespen. - Bull. Inst. Royal Science. Nat. de Belgique 52 (18): 1-34.
50
... Ik werk graag aan kleine wespen (liefst Diapriidae) gevangen in mijn directe woonomgeving en zet steeds kleine stappen. Probeer me eerst de soorten van een genus eigen te maken, om daarna pas met die opgedane kennis het omvangrijke Nederlandse en buitenlandse materiaal te bestuderen (Peeters 2020c). Daarnaast zijn er ook nog steeds andere interessante groepen buiten de Procto's die mijn interesse hebben of ligt er nog oud materiaal en/of een niet afgerond manuscript (Peeters & Heitmans 2018, Peeters 2019). ...
Article
Full-text available
Summary of the publications of the Dutch EIS-working group Procto's in 2018-2020, with an overview of the Dutch species in 13 parasitoïd families and the species numbers yet to be expected.
Article
Full-text available
The review of 16 species of the genus Spilomicrus Westwood, 1832 from Eastern Palaearctic is given and key to species is provided. Four new species are described and illustrated: S. bicarinatus Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan, South Korea), S. metopotrypus Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan, South Korea), S. tentorialis Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan), S. transversus Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan). Spilomicrus formosus Jansson, 1942 is recorded for the first time from the Russian Far East.
Article
Full-text available
The types of nominal species of Diapriinae in the collection of the Natural History Museum, London, are catalogued. Lectotypes are designated for the following taxa: Diapria peraffinis Ashmead, 1896; D. smithii Ashmead, 1896; Galesus bipunctatus Ashmead,1894; G. (G.) foersteri var. nigricornis Kieffer, 1911; G. sexpunctatus Ashmead, 1893; G. walkeri Kieffer, 1907; Idiotypa nigriceps Kieffer, 1909; I. nigriceps Kieffer, 1911; I. pallida Ashmead, 1893; I. pallida Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894; Paramesius angustipennis Kieffer, 1911; P. cameroni Kieffer, 1911; Phaenopria cameroni Kieffer, 1911; P. halterata Kieffer, 1911; P. magniclavata Ashmead, 1896; Tropidopsis clavata Ashmead, 1893; T. clavata Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894. New combinations are proposed: Aneuropria bifurcata comb. nov. for Mantara bifurcata Dodd, 1920; Basalys quadridens comb. nov. for Microgalesus quadridens Kieffer, 1912; Coptera cratocerus comb. nov. for Galesus cratocerus Cameron, 1912; Coptera sexpunctata comb. nov. for Galesus sexpunctatus Ashmead, 1893; Doliopria magniclavata comb. nov. for Phaenopria magniclavata Ashmead, 1896; Spilomicrus aterrimus comb. nov. for Hoplopria aterrima Dodd, 1920; Spilomicrus campbellanus comb. nov. for Antarctopria campbellana Yoshimoto, 1964; Spilomicrus coelopae comb. nov. for Antarctopria coelopae Early, 1978; Spilomicrus diomedeae comb. nov. for Antarctopria diomedeae Early, 1978; Spilomicrus helosciomyzae comb. nov. for Malvina helosciomyzae Early & Horning, 1978; Spilomicrus insulae comb. nov. for Malvina insulae Early, 1980; Spilomicrus latigaster comb. nov. for Antarctopria latigaster Brues in Tillyard, 1920; Spilomicrus punctatus comb. nov. for Malvina punctata Cameron, 1889; Spilomicrus rekohua comb. nov. for Antarctopria rekohua Early, 1978; Trichopria bouceki comb. nov. for Oxypria bouceki Masner, 1959; Trichopria nigriceps comb. nov. for Tropidopria nigriceps Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894; Trichopria nigriceps comb. nov. for Xyalopria nigriceps Kieffer, 1907; Trichopria spinosiceps comb. nov. for Acidopria spinosiceps Dodd, 1920; Trichopria walkeri comb. nov. for Diapria walkeri Dalla Torre, 1890. New replacement names are proposed: Coptera mosselensis nom. nov. for C. nigricornis Nixon, 1930 preocc.; Coptera pijiguaorum nom. nov. for C. sexpunctata Montilla & García, 2008 preocc.; Spilomicrus kozlovi nom. nov. for S. punctatus Kozlov, 1978 preocc.; Trichopria fluminis nom. nov. for T. nigriceps (Kieffer, 1907) preocc.; T. thermarum nom. nov. for T. nigriceps (Kieffer, 1913) preocc. New specific synonyms are proposed: Basalys cursitans (Kieffer, 1911) = B. pedisequa (Kieffer, 1911) syn. nov. (the former removed from synonymy with B. parvus Thomson, 1858); B. iphicla Nixon, 1980 = B. macroptera (Kieffer, 1911) syn. nov.; Coptera bipunctata (Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894) = C. sexpunctata (Ashmead, 1893) syn. nov.; Idiotypa nigriceps Kieffer, 1911 = I. nigriceps Kieffer, 1909 syn. nov.; I. pallida Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894 = I. pallida Ashmead, 1893 syn. nov.; Psilus nigricornis (Kieffer, 1911) = P. fuscipennis (Curtis, 1831) syn. nov.; P. walkeri (Kieffer, 1907) = P. fuscipennis (Curtis, 1831) syn. nov.; T. bouceki (Masner, 1959) = T. conotoma (Kieffer, 1911) syn. nov.; Trichopria halterata (Kieffer, 1911) = T. halterata (Kieffer, 1909) syn. nov. New generic synonyms are proposed: Antarctopria Brues in Tillyard, 1920 = Spilomicrus Westwood, 1832 syn. nov.; Malvina Cameron, 1889 = Spilomicrus Westwood, 1832 syn. nov.; Mantara Dodd, 1920 = Aneuropria Kieffer, 1905 syn. nov.; Microgalesus Kieffer, 1912 = Basalys Westwood, 1833 syn. nov.; Xyalopria Kieffer, 1907 = Trichopria Ashmead, 1893 syn. nov. (Xyalopria is removed from synonymy with Megaplastopria Ashmead, 1903). A brief account of some aspects of the history of these types is given.
Article
Full-text available
Diapriidae is a large family of poorly known parasitic wasps with several hundred species in Britain. They are inconspicuous because of their small size (1-5mm) and predminantly blackish or brownish colour and retiring habits, although many species are very common, and some of the males of Trichopria are well known for their conspicuous antennae which are set with whorls of hairs. They are sluggish insects and slow to take flight, but despite this they are found in a wide variety of habitats, most often damp, sheltered places, such as lush woodland but also in the drier conditions of heath (Morris, 1991) and even shingle beaches (Morris & Parsons, 1991).
Article
Full-text available
The diapriid genera Trichopria and Diapria are solitary or gregarious, pupal endoparasitoids of certain brachyceran and cyclorrhaphan Diptera. Twenty-six species of Trichopria and two species of Diapria were recorded in the last revision of the British fauna (Nixon, 1980) however recent research has resulted in the discovery of a number of taxa not known to Nixon. Four new species and a new subspecies are described here as new to science.
Article
Full-text available
A revision of north-west European species of the formosus species group of Spilomicrus is given including an outline of the characters of the group, a key to all species and descriptions of all species. S. crassiclavis is removed from synonymy with S. integer. S. pelion is placed in synonymy with S. crassiclavis. Lectotype designations are made for S. crassiclavis and S. formosus. S. sanbornei is recorded as new to the Palaearctic and S. crassiclavis and S. formosus as new to the east Palaearctic.
Article
The subfamily Diapriinae (Diapriidae: Proctotrupoidea) in the New World is reviewed at the supra specific level. Three tribes and 52 genera are recognized. Sixteen new genera are proposed: Apopria (Diapriini), Avoca (Diapriini), Chilomicrus (Spilomicrini), Cruzium (Diapriini), Doddius (Spilomicrini), Eladio (Diapriini), Epomium (Spilomicrini), Ferrugenus (Spilomicrini), Hansona (Diapriini), Leucopria (Diapriini), Mimopriella (Diapriini), Omopria (Diapriini), Ortona (Psilini), Peckidium (incertae sedis) Psychopria (Diapriini), and Turripria (Diapriini). The following new species are described: Apopria coveri ♀ (USA), Asolenopsia gibba ♀ (Costa Rica), Avoca collaris ♀ (USA), Chilomicrus pecki ♂ (Chile), Cruzium amphorale ♀ (Costa Rica), Eladio cruzi ♀ (Costa Rica), Epomium cicatrix ♀ (Chile), Ferrugenus chilensis ♀ (Chile), Hansona pauli ♀ (Costa Rica), Leucopria cylindricornis ♀ (Ecuador, Costa Rica), Omopria brevipalpis ♀ (Brazil), Ortona hansoni ♀ (Costa Rica), Peckidium enigmaticum ♀ (Antilles, Central and South America, West Africa, Philippines), Psychopria hoguei ♂ (Costa Rica), Turripria woldai ♀ (Panama). New generic synonymies are proposed: Acanthopria Ashmead (=Adelioneiva Fischer), Asolenopria Kieffer (=Euplacopria Ferrière), Bruchopria Kieffer (=Aulatopria Brèthes), Doliopria Kieffer (=Martinica Risbec), Megaplastopria Ashmead (=Xyalopria Kieffer), Notoxoides Ashmead (=Psilogasteroides Brèthes), Pentapria Kieffer (=Antipapria Fabritius, Bakeria Kieffer, Plutopria Kieffer, Spilomicrinus Ogloblin), Spilomicrus Westwood (=Hoplopria Ashmead, Linkiola Kieffer) , Szelenyiopria Fabritius (=Gymnopria Loiácono). New combinations are proposed: Aulatopria tucumana Brèthes to Bruchopria, Bakeria rugosa Dodd to Doddius, Gymnopria lucens Loiacono to Szelenyiopria, Mimopria pentatoma Borgmeier and Mimopria splendens Borgmeier to Mimopriella, and Xanthopria nitida Brues to Acanthopria. The 52 genera are keyed (keys in both English and Spanish); for each genus the synonymies, diagnoses, descriptions, recognition and relationships, distribution, and biology are given. Twelve plates with 107 figures are included.
Chapter
The internal anatomy of adult Phoridae is less well known than the external morphology, which is covered in numerous taxonomic works on the family (Chapter 8). Detailed anatomical studies were carried out by Schmitz (1929g), who also reviewed the external morphology (1938n). The anatomy of female Termitoxeniinae has been intensively studied, with particular reference to the reproductive system. However, it was partly misinterpreted in terms of the, now discarded, hermaphroditism theory of Wasmann (5.6). The full literature on the anatomy of Termitoxeniinae is cited by Borgmeier (1964a). Benner and Curtis (1988) provide a detailed treatment of the internal reproductive organs of Megaselia scalaris.
Article
The species of the genus Spilomicrus in America north of Mexico are revised. A generic diagnosis of Spilomicrus, key to genera of Nearctic Spilomicrini, and key to Spilomicrus species in America north of Mexico are given. Four species-groups are defined, viz. distinctus, exul, formosus, and stigmaticalis. Character states, variation, distribution, and relationships of each species are discussed. Twelve of 21 species are recognized as new: S. boweni, S. crassicornis, S. distinctus, S. exul, S. inornatus, S. palustris, S. pumilio, S. robustus, S. sanbornei, S. stepheni, S. superbus, and S. sylvicola. Nine previously known species are redescribed: S. antennatus (Jurine), S. atriclavus Ashmead, S. bifoveatus Kieffer, S. brevicornis (Ashmead), S. flavicornis Ashmead, S. formosus Jansson, S. ruficornis (Provancher), S. stigmaticalis Westwood, and S. virginicus Fouts. The males of S. brevicornis and S. virginicus, as well as the females of S. flavicornis and S. ruficornis, are described for the first time. The following new synonymies are proposed: S. antennatus (= Basalys californica Ashmead), S. atriclavus (= S. foutsi Masner, S. kiefferi Fouts), and S. stigmaticalis (= S. armatus Ashmead).