Article

Prestatiebeloning in het Onderwijs: Een Geslaagd Idee?

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

De eventuele invoering van prestatiebeloning in het voortgezet onderwijs is regelmatig onderwerp van discussie. De auteurs deden literatuuronderzoek om erachter te komen of de invoering ervan een geslaagd idee is. Deze resultaten vulden ze aan met uitkomsten van eigen onderzoek, dat zij uitvoerden onder docenten in het voortgezet onderwijs. Zij ontdekten dat vooral het soort motivatie belangrijk is. Deze bevinding kan ook voor andersoortige organisaties relevant zijn.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Frey et al., 2013). Such implementations of businesslike MC elements in a public sector environment have, however, been criticized for not taking the public sector context into account, which has limited the usability of these MC elements (Cristofoli et al., 2010;de Jong and van der Kolk, 2013). As a result of critical studies, the NPM movement became more and more contested and its assumptions and claimed successes have been repeatedly challenged (Boden et al., 1998;Humphrey et al., 1993;Lapsley, 2009;ter Bogt et al., 2012). ...
Thesis
Full-text available
This thesis examines configurations of management control (MC) packages in public sector organizations, and how they relate to employee motivation and behavior. Using multiple case studies and a survey study, this thesis contributes to the extant literature in three ways. First, it enhances the understanding of interactions between MC elements, for instance by developing the notion of ‘conflicting relations’ and by providing empirical evidence on such relations. Second, this thesis indicates that the recent times of austerity reinforce the use of output-related types of MC, as advocated by New Public Management (NPM) movements. Evidence from this thesis, however, shows that such MC elements have a limited applicability in the public sector, in which the measurement of output is often difficult. Third, this thesis contributes to the MC literature by demonstrating how theories from other fields, such as sociology and psychology, can be used to inform our knowledge of the relation between MC and employee motivation.
Article
Full-text available
Hoe een leidinggevende zijn of haar medewerkers ziet, bepaalt in grote mate het type management control (aansturing) dat hij of zij toepast. ‘Beperkende’ aansturing past vooral bij het mensbeeld van de opportunistische en egoïstische medewerker, ‘faciliterende’ aansturing eerder bij dat van de intrinsiek gemotiveerde medewerker. Wat is nu precies het verschil tussen deze twee typen aansturing, en wat zijn de risico’s als er teveel nadruk wordt gelegd op één van de twee typen?
Article
Full-text available
Management control (MC)-elementen dienen in samenhang met elkaar begrepen en onderzocht te worden, als ‘MC-packages’. Als onderdelen van een ‘MC-package’ geïsoleerd onderzocht worden leidt dit wellicht tot een fragmentarisch of zelfs foutief beeld van de werkelijkheid. Deze bijdrage bespreekt achtergronden van het onderzoek naar MC-packages en presenteert een instrument om toekomstig onderzoek te ondersteunen.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.