Article

Anti-Illusionism in Modern and Postmodern Art

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

This essay examines various charges of illusionism that have been leveled at traditional forms of representation by proponents of Modernism and Postmodernism. The author finds these charges philosophically groundless and attempts to offer a diagnosis of the motivation and real significance behind these charges.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Book
Full-text available
Słowo redaktora serii Pierwsza naukowa pozycja wydana w serii Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich pt. Od mobilności do interakcji. Dramat i teatr w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Słowenii i Serbii nawiązuje do ubiegłorocznej dwutomowej publikacji polskich przekładów współczesnego dramatu chorwackiego zatytułowanej (Nie)tylko fragmenty. Jest owocem naukowo-artystycznej konferencji zorganizowanej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w listopadzie 2018 roku. Uczestnicy konferencji z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii i Serbii podkreślali, że była to pierwsza tego typu inicjatywa od rozpadu Jugosławii i pierwsze wspólne spotkanie na neutralnym gruncie. W poszczególnych rozdziałach składających się na monografię ich autorzy poruszają problematykę związaną albo z wąsko rozumianym przekładem jako tłumaczeniem międzyjęzykowym, albo szeroko rozumianym przekładem; tłumaczą i interpretują twórczość dramatyczną i teatralną z kilku krajów i kultur południowej Słowiańszczyzny. Przekład staje się dziś jednym z najważniejszych i najgłębszych sposobów myślenia o świecie, doświadczania i tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Zwrot translacyjny stanowi jeden z niepodważalnych przełomów we współczesnej humanistyce, a tytułowa dla niniejszych rozważań mobliność jest kondycją nie tylko współczesnego świata. Wśród Autorów monografii znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, teoretycy i praktycy dramatu oraz teatru, komparatyści, teatrolodzy, literaturoznawcy, przekładoznawcy, reżyserzy, dyrektorzy instytucji kulturalnych związanych z teatrem oraz dramatopisarze. Języki publikacji: chorwacki, serbski i angielski. Riječ urednika serije Prva znanstvena knjiga tiskana u seriji Biblioteka prijevoda slavenskih književnosti nadovezuje se na izdani u istoj seriji prošlogodišnji dvosveščani izbor poljskih prijevoda suvremene hrvatske drame pod naslovom (Ne) samo ulomci. Rezultat je međunarodnoga umjetničko-znanstvenog skupa pod naslovom Od mobilnosti do interakcije. (Re)vizije dramskog pisma i kazališta u Jugoslaviji i nove dramsko-kazališne produkcije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji koji je organizirao Zavod za teoriju književnosti i traduktologiju Instituta za slavensku filologiju Filološkog fakulteta Šleskog sveučilišta u Katowicama. Kao što su naglašavali sudionici konferencije, koji su došli iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, skup je bio prvi takav susret „na neutralnom terenu”, zahvaljujući kojem se moglo zajednički diskutirati i predstavljati svoje sredine i projekte. U pojedinim radovima njihovi autori razmatraju problematiku ili povezanu s usko shvaćenim međujezičnim prijevodom ili sa široko shvaćenim prijevodom: tumače i interpretiraju dramsko i kazališno stvaralaštvo nekoliko južnoslavenskih zemalja i kultura. Prijevod je danas jedan od najvažnijih i najdubljih načina razmišljanja o svijetu, doživljavanja i tumačenja stvarnosti koja nas okružuje. Prijevodni je zaokret jedan od nepobitnih prijeloma u suvremenoj humanistici, a naslovna je mobilnost stanje ne samo suvremenog svijeta. Među Autorima publikacije nalaze se predstavnici različitih sredina, teoretičari i praktičari drame i kazališta, komparatisti, teatrolozi, traduktolozi, književni znanstvenici, redatelji, ravnatelji kulturnih institucija povezanih s kazalištem te dramski pisci. Jezici publikacije: hrvatski, srpski i engleski.
Chapter
Słowo redaktora serii Pierwsza naukowa pozycja wydana w serii Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich pt. Od mobilności do interakcji. Dramat i teatr w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Słowenii i Serbii nawiązuje do ubiegłorocznej dwutomowej publikacji polskich przekładów współczesnego dramatu chorwackiego zatytułowanej (Nie)tylko fragmenty. Jest owocem naukowo-artystycznej konferencji zorganizowanej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w listopadzie 2018 roku. Uczestnicy konferencji z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii i Serbii podkreślali, że była to pierwsza tego typu inicjatywa od rozpadu Jugosławii i pierwsze wspólne spotkanie na neutralnym gruncie. W poszczególnych rozdziałach składających się na monografię ich autorzy poruszają problematykę związaną albo z wąsko rozumianym przekładem jako tłumaczeniem międzyjęzykowym, albo szeroko rozumianym przekładem; tłumaczą i interpretują twórczość dramatyczną i teatralną z kilku krajów i kultur południowej Słowiańszczyzny. Przekład staje się dziś jednym z najważniejszych i najgłębszych sposobów myślenia o świecie, doświadczania i tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Zwrot translacyjny stanowi jeden z niepodważalnych przełomów we współczesnej humanistyce, a tytułowa dla niniejszych rozważań mobliność jest kondycją nie tylko współczesnego świata. Wśród Autorów monografii znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, teoretycy i praktycy dramatu oraz teatru, komparatyści, teatrolodzy, literaturoznawcy, przekładoznawcy, reżyserzy, dyrektorzy instytucji kulturalnych związanych z teatrem oraz dramatopisarze. Języki publikacji: chorwacki, serbski i angielski. Riječ urednika serije Prva znanstvena knjiga tiskana u seriji Biblioteka prijevoda slavenskih književnosti nadovezuje se na izdani u istoj seriji prošlogodišnji dvosveščani izbor poljskih prijevoda suvremene hrvatske drame pod naslovom (Ne) samo ulomci. Rezultat je međunarodnoga umjetničko-znanstvenog skupa pod naslovom Od mobilnosti do interakcije. (Re)vizije dramskog pisma i kazališta u Jugoslaviji i nove dramsko-kazališne produkcije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji koji je organizirao Zavod za teoriju književnosti i traduktologiju Instituta za slavensku filologiju Filološkog fakulteta Šleskog sveučilišta u Katowicama. Kao što su naglašavali sudionici konferencije, koji su došli iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, skup je bio prvi takav susret „na neutralnom terenu”, zahvaljujući kojem se moglo zajednički diskutirati i predstavljati svoje sredine i projekte. U pojedinim radovima njihovi autori razmatraju problematiku ili povezanu s usko shvaćenim međujezičnim prijevodom ili sa široko shvaćenim prijevodom: tumače i interpretiraju dramsko i kazališno stvaralaštvo nekoliko južnoslavenskih zemalja i kultura. Prijevod je danas jedan od najvažnijih i najdubljih načina razmišljanja o svijetu, doživljavanja i tumačenja stvarnosti koja nas okružuje. Prijevodni je zaokret jedan od nepobitnih prijeloma u suvremenoj humanistici, a naslovna je mobilnost stanje ne samo suvremenog svijeta. Među Autorima publikacije nalaze se predstavnici različitih sredina, teoretičari i praktičari drame i kazališta, komparatisti, teatrolozi, traduktolozi, književni znanstvenici, redatelji, ravnatelji kulturnih institucija povezanih s kazalištem te dramski pisci. Jezici publikacije: hrvatski, srpski i engleski.
Article
While researching dance within the Occupied Palestinian Territories, comments made by the choreographers of local performance troupes resonated in my mind because they exemplify how foreign hegemony controls notions of modernity. The first was a lament: “But can't they understand that this is our contemporary dance?” It followed the rejection of the group's application to a European contemporary dance festival, on the basis that their dance production was not contemporary enough and that it would be better suited to a folkloric festival. For those engaged in creative innovation in dance, this rebuke can feel like being sent to a home for the elderly: packed off to a place where everybody dances in circles, reminiscing about the glorious golden past of their own particular civilization. The second comment cropped up in numerous conversations with local dance practitioners and audiences: “I don't like the modern dance.” This comment was generally directed at any foreign or local dance production that did not fit within nostalgically imagined impressions of dance in times gone by.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.