Article

Regionalizacija i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine u poslijeratnom razdoblju

The Proceedings of Zagreb Faculty of Economics and Business; Vol.2 No.1 01/2004;
Source: OAI

ABSTRACT

Regionalizacija je jedan od temeljnih pojmova regionalnog razvoja. Njezina znanstvena i praktična vrijednost ne dovodi se u pitanje. Ono što je često sporno i nedovoljno jasno, to su načela i kriteriji regionalizacije koji nisu jednom dati, nepromjenjivi i opće prihvaćeni. Problemi regionalizacije upravo zbog toga nisu ni praktično ni teoretski jednostavni. Bosna i Hercegovina u ovome nije specifikum, i ako neke njezine specifičnosti (povijesne, političke, geoprometne, etničke itd.) ovom problemu daju posebnu težinu. Načela i kriteriji regionalizacije senzitivni su na društveno-ekonomski sustav, prostor i vrijeme.

Full-text preview

Available from: hrcak.srce.hr