Article

LIETUVOS TURIZMO SEKTORIAUS STRUKTŪRA IR TERITORINIAI SKIRTUMAI

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Siame straipsnyje tiriama Lietuvos turizmo sektoriaus struktūra, jos teritoriniai skirtumai, sių skirtumų kaita laike ir erdvėje. Sudarytaturizmo struktūrų (paslaugų) duomenų bazė, remiantis įvairiais 2006 ir 2010 m. statistiniais saltiniais. Tyrimui atlikti taikytiekonominės geografijos tyrimo metodai. Nustatyta turizmo pagrindinio ir gretutinio sektorių struktūra ir teritoriniai skirtumai, turizmopaslaugų teritorinis pasiskirstymas regioniniame (apskricių) ir vietiniame (savivaldybių) lygmenyje. Taikyta Webb’o modeliomodifikacija, pagal kurią isskirti plėtros kriterijai. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: turizmo sektorius, turizmo pagrindinis ir gretutinis sektoriai, struktūra, teritoriniai skirtumai. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15181/rfds.v9i1.600

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Article
Full-text available
Straipsnyje, vertinant asmens poreikius, susijusius su konkrečiais turizmo paslaugos prieigos reikalavimais, aplinka analizuojama universalaus dizaino aspektu: prieinamumas, aplinkos pritaikymas ir galimos kliūtys. Šio mokslinio straipsnio tikslas – įvertinti turizmo aplinkos prieinamumą asmenims, turintiems judėjimo negalią. Analizuojama mokslinė literatūra, apibūdinanti prieinamo turizmo ir universalaus dizaino sąvoką. Pateikiamas holistinis požiūris į turizmo paslaugų prieinamumo galimybes bei turizmo infrastruktūros pritaikomumą asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, t. y. judėjimo negalią. Straipsnyje taip pat aptariami teisiniai aplinkos prieinamumo neįgaliesiems reguliavimo aspektai bei socialinės integracijos problemos. Empirinė straipsnio dalis remiasi aplinkos sąlygų, neįgaliųjų su judėjimo negalia poreikių patenkinimu, patirtimi ir galimų kliūčių identifikavimu. Pagal šias sritis straipsnyje analizuojami pagrindiniai turizmo pritaikymo neįgaliesiems infrastruktūriniai sektoriai Lietuvoje. Metodai: mokslinės literatūros analizė ir asmenų, turinčių judėjimo negalią, apklausa, kuria siekiama atskleisti turizmo aplinkos prieinamumą pačių neįgaliųjų požiūriu ir parengti gaires situacijai tobulinti. Tyrimas atskleidė, kad žmonės, turintys judėjimo negalią, retai lankosi turistinėse vietose ir beveik niekada nesinaudoja turizmo teikiamomis paslaugomis, nes Lietuvoje apgyvendinimo, maitinimo įstaigos, kelionių organizavimo įmonės, kultūros įstaigos, viešasis transportas, jų teigimu, yra prieinami tik iš dalies. Išanalizavus rodiklius išskiriama silpniausia objektų pasiekiamumo sritis – prie pastatų nėra tinkamai pritaikyto panduso ir automatiškai atsidarančių durų.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.