ArticlePDF Available

Lápi póc (Umbra krameri) a Rába mentén

Authors:
  • Bükk National Park Directorate, Hungary
LÁPI PÓC (UMBRA KRAMERI) A RÁBA MENTÉN
A lápi póc (Umbra krameri) fokozottan védett, endemikus hala hazánknak. A faj kiemelt
európai természetvédelmi jelentőségét jelzi, hogy az Élőhelyvédelmi Irányelv, valamint a Berni
Egyezmény II. függeléke is említi, továbbá az IUCN vörös listájában is a veszélyeztetett fajok
között szerepel.
A Magyarországon korábban oly gyakori és tömeges előfordulású lápi póc a vízrendezéseket
követően visszaszorult, elsősorban az élőhelyét jelentő tiszta vizű mocsarak és lápok eltűnése,
illetve kiterjedésük csökkenése miatt. Napjainkra a fajnak csupán néhány nagyobb egyedszámú
stabil állománya ismert (pl. Kis-Balaton, Kolon-tó), a hazai populáció jellemzően kisebb
egyedszámú, szétszórt állományokból áll.
2013 nyarán a BioAqua Pro Kft. megbízásából 11 Rába menti holtmederben vizsgáltuk a
halfaunát. Ennek során július 12-én egy Sárvár melletti Rába-holtmederben (EOV: 492155, 216324)
a lápi póc egy adult példányát azonosítottuk. A területre sekély, mindössze 40-50 cm-es vízmélység,
ugyanakkor szerves üledékben gazdag, helyenként méteres vastagságú üledékréteg volt jellemző. A
vízben gázolva, akkumulátoros elektromos halászgéppel végzett mintavételt tovább nehezítették a
vízbe dőlt fák, amelyek lehetetlenné tették a csónak használatát.
Az észlelés azért jelentős, mert a faj Rába menti előfordulásának legutóbbi ismert adata 1976-
ból származik (a Rum község melletti holtágból), tehát közel 40 év után sikerült ismét kimutatnunk
a lápi pócot a folyó mentén.
Csipkés Roland, Polyák László
Hivatkozás: Csipkés R., Polyák L. (2014): Lápi póc (Umbra krameri) a Rába mentén. Halászat 107/1: 13.
EUROPEAN MUD-MINNOW (UMBRA KRAMERI) NEAR THE RIVER RÁBA
The European mud-minnow is a protected and endemic fish is Hungary. The species is
mentioned in the Annex II. of the Habitat Directive and also in the Bern Convention which proves
its high conservation value. Furthermore the species is listed in the IUCN Red List among the
threatened taxa as vulnerable.
The European mud-minnow was a common species in Hungary in the past but its population
began to decrease thanks to the river regulations in the last centuries. A lot of marshes and swamps
– which are the preferred habitat of this fish – were disappeared or the surface of them is decreasing
because of the drainage of the wetlands. Today only a few strong stock is known in Hungary (e.g.
Kis-Balaton, Kolon-tó), the fish's Hungarian population consists of small and sporadic stocks.
In the summer of 2013 a fish fauna survey was carried out in 11 oxbow lakes along the River
Rába on behalf of the BioAqua Pro Ltd. During this an adult European mud-minnow was caught on
July 12th in an oxbow lake near Sárvár (GPS coordinates: N47° 16' 19.22", E16° 57' 39.95"). The
habitat can be characterized by shallow water (40-50 cm average water depth) and thick sediment
(ca. 1 m) which was rich in organic silt. The sampling was carried out by wading with a backpack
electric fish catcher.
This observation is very important because the last known occurrence data of the species in
the area is from 1976 (from an oxbow lake near Rum), so after almost 40 years we proved the
existence of the European mud-minnow along the River Rába.
Roland Csipkés, László Polyák
Citation: Csipkés R., Polyák L. (2014): Lápi póc (Umbra krameri) a Rába mentén. Halászat 107/1: 13.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.