Article

ANKARA MARKASININ OLUġTURULMASI

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

ANKARA Ankara'nın Adı Ankara kentinin eski çağlardaki adı üzerine araştırmacılar tarafından çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Hitit belgelerinde yer alan kent ve yöre adları arasındaki Ankuruwa ile Ankuwa"nın, Ankara kentinin Hitit dönemindeki adına ilişkin bir veri niteliği taşıdığı tartışmalı bir konudur. Bu adlar, bir Anka kök sözcüğünden türetilmiş ve Ankuruwa adını elde etmek için Anka"ya önce –ura sonra –uwa eklenmiştir (böyle idiyse Ankuruwa"nın anlamı Yüce Anka Tapınağı"dır, Ankuwa adını elde etmek için ise Anka kök sözcüğüne yalnız –uwa takısı eklenmiştir ve bu adın anlamı "Anka'lık (Yer)", yahut Anka Yapısı=Tapınağı olmaktadır).

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
nın büyüme hızı, 1980-1990 döneminde, yıllık ortalama yüzde 2.2, Belçika"nın 1980-1995 döneminde yüzde 1.6 düzeyinde gerçekleşirken
  • Almanya
Almanya"nın büyüme hızı, 1980-1990 döneminde, yıllık ortalama yüzde 2.2, Belçika"nın 1980-1995 döneminde yüzde 1.6 düzeyinde gerçekleşirken, Lüksemburg"da 1985-1995
nin büyüme hızı yıllık ortalama yüzde 5.1"i buluyor Aynı dönemde, büyüme hızı yıllık ortalama olarak, AB üyesi İrlanda"da yüzde 4.1"e, İngiltere"de yüzde 2.7"ye, İspanya"da yüzde 2.6"ya ulaşırken
  • Türkiye Bakıldığında
dönemine bakıldığında Türkiye"nin büyüme hızı yıllık ortalama yüzde 5.1"i buluyor. Aynı dönemde, büyüme hızı yıllık ortalama olarak, AB üyesi İrlanda"da yüzde 4.1"e, İngiltere"de yüzde 2.7"ye, İspanya"da yüzde 2.6"ya ulaşırken, Danimarka"da yüzde 2.4"te, Hollanda, Portekiz, Finlandiya"da yüzde 2.3"te, Fransa ve Avusturya"da yüzde 2, İtalya"da yüzde 1.9, İsveç ve Yunanistan"da ise yüzde 1.5 düzeyinde kaldı.
nın 1980-1990 dönemindeki gelişme trendi, 1998-2025 döneminde gerçekleşirse 2025 yılında kişi başına milli geliri 39 bin 742 dolara yükselecek. Türkiye İspanya
  • Almanya
Almanya"nın 1980-1990 dönemindeki gelişme trendi, 1998-2025 döneminde gerçekleşirse 2025 yılında kişi başına milli geliri 39 bin 742 dolara yükselecek. Türkiye İspanya"yı geçecek.
ye ulaşacak Bu rakam, Türkiye"nin toplam milli gelirini dörde katlaması demek. Türkiye
  • Sgp-Gsmh Dolarlık Toplam
dolarlık toplam SGP-GSMH"ye ulaşacak. Bu rakam, Türkiye"nin toplam milli gelirini dörde katlaması demek. Türkiye, bunu gerçekleştirirse şu anda üç katı olduğu Yunan ekonomisini,