Article

Suicide in Detention in the Light of the Human Rights Convention

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

The European Court of Human Rights has derived several obligations from the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms with regard to suicide prevention among detainees and the investigation after a suicide has occurred in detention. We performed a study on case files on suicides in detention. In this article, we present a part of the results of this study in the light of the requirements arising from the European Convention.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Doel Het vaststellen van de prevalentie van psychiatrische stoornissen en de behoefte aan psychosociale hulp onder gedetineerden die op reguliere afdelingen van een penitentiaire inrichting verblijven. Opzet Dwarsdoorsnedeonderzoek. Methode Van de 309 willekeurig geselecteerde, volwassen mannelijke gedetineerden werden er 191 geïncludeerd in de studie. Bij deze gedetineerden werden diverse vragenlijsten afgenomen (MINI, SCL-90, NEO-PI-R, TAPS, ATSPPHS-abr en de SNHQ) om psychiatrische stoornissen, psychische klachten, persoonlijkheidskenmerken, behandelangst, de houding ten opzichte van hulp en de behoefte daaraan vast te stellen. Resultaten Van de gedetineerden had 81,7% ooit een psychiatrische stoornis, verslaving meegerekend (95%-BI: 76,2-87,2). Bij 56,5% was de psychiatrische stoornis nog aanwezig (95%-BI: 49,5-63,7). Slechts 1 van de onderzochte gedetineerden had een psychotische stoornis (0,5%; 95%-BI: 0-1,5). Van de gedetineerden met een as I-stoornis die een subjectieve behoefte aan hulp hadden, kreeg ongeveer de helft geen psychomedische zorg tijdens de detentie. Gedetineerden met een subjectieve hulpvraag waren emotioneel instabieler en hadden meer psychiatrische klachten, een lagere zelfdiscipline en een positievere houding ten aanzien van hulpverlening, maar ook een hogere behandelangst. De resultaten wijzen daarmee op ‘approach-avoidance’-conflicten in de afweging om al dan niet hulp te zoeken. Conclusie Net als in internationale studies was de prevalentie van psychiatrische problematiek onder Nederlandse gedetineerden hoog. Psychotische stoornissen lijken adequaat gedetecteerd te worden, maar suïcidaliteit en andere stoornissen mogelijk nog onvoldoende. De drempels om hulp te vragen en te krijgen in een gevangenis moeten worden verlaagd.
Kudła v. Poland) See also ECtHR 27
ECtHR 26 October 2000, No. 30210/96, § §90–94 (Kudła v. Poland). See also ECtHR 27 June 2000, No. 22277/93, §87 (İlhan v. Turkey); ECtHR 3 April 2001, No. 27229/95, § §109 and 111 (Keenan v.
§87 (İlhan v. Turkey); ECtHR 25 §101 (Yakovenko v. Th e Ukraine) See about health care in detention also Health care in detention in the Netherlands: dilemmas and decisions
  • W Duijst
  • T Naujocks
  • J Vosters
  • H Nelen
  • J Claessen
ECtHR 27 June 2000, No. 22277/93, §87 (İlhan v. Turkey); ECtHR 25 October 2007, No. 15825/06, §101 (Yakovenko v. Th e Ukraine). See about health care in detention also, Duijst W., Naujocks T., Vosters J., Health care in detention in the Netherlands: dilemmas and decisions. In: Nelen H., Claessen J., Beyond the Death Penalty, Refl ections on Punishment, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2012, p. 269–84.
See about the prevalence of mental disorders also Fazel S., Danesh J., Serious mental disorder in 23 000 prisoners: a systematic review of 62 surveys
  • See Blaauw
  • E Roesch
  • R Kerkhof
See Blaauw E., Roesch R., Kerkhof A., Mental Disorders in European Prison Systems. International Journal of Law and Psychiatry 2000, Vol. 23, No. 5-6:649-63. See about the prevalence of mental disorders also Fazel S., Danesh J., Serious mental disorder in 23 000 prisoners: a systematic review of 62 surveys, Th e Lancet 2002, Vol. 359:545-50.