Conference PaperPDF Available

Euskal Herriko hirigintzaren argilunak

Authors:

Abstract

The conference paper shows some past facts and future thougths about the urban planning in the Basque Country.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
planean sartutako konturen bati buruz herritarren artean eztabaida larriak daudenean" egin omen daitezkeenak (108. artikulua); antza, EAEn ez da eztabaida larririk izan azken urteotan. Eta, azken ukitua emateko, udalplangintzarako aholku-batzordeen proposamenak, hara zer bitxia
  • Bestalde
Bestalde, udal barruko herri-kontsultak aipatzen dira, "planean sartutako konturen bati buruz herritarren artean eztabaida larriak daudenean" egin omen daitezkeenak (108. artikulua); antza, EAEn ez da eztabaida larririk izan azken urteotan. Eta, azken ukitua emateko, udalplangintzarako aholku-batzordeen proposamenak, hara zer bitxia, "ez dira izango lotesleak herri-administrazioentzat" (109. artikulua);
Los vascos, Istmo, Madril
  • J C Bibliografia -Baroja
orduan, lotesleak ez badira, zertarako dira? Bibliografia -Baroja, J. C. (2000): Los vascos, Istmo, Madril. [ISBN 84-7090-010-2]
Bilbao y su doble. ¿Regeneración urbana o destrucción de la vida pública?
  • Legea
  • A Larrea
  • G Gamarra
-EAEko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. [138 zk. EHAA] -Larrea A. eta Gamarra, G. (2007): Bilbao y su doble. ¿Regeneración urbana o destrucción de la vida pública?, La Llevir Virus, Bilbo. [ISBN 978-84-88455-70-3]