Article

“Like Jews?” The Nazi Persecution and Extermination of Soviet Roma Under the German Military Administration: A New Interpretation, Based on Soviet Sources

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

The situation in the German occupied territories of the Soviet Union during the Second World War plays a key role in discussion of the comparability or incomparability of the Nazi genocide of Roma (“Gypsies”) with the Holocaust. At the same time, this same region, particularly the militarily administered parts, remains the most understudied area with regard to the Nazi persecution of Roma. This analysis of German and Soviet documents offers new insight into this topic and forces us to reconsider the relationship between the persecutions of the “Gypsies” and the Jews.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Book
Full-text available
Збірник є першою в історіографії спробою привернути увагу істориків та широкого читацького загалу до проблематики, пов’язаної з нацистською політикою переслідувань та вбивств ромів (циган) на окупованих теренах України в період Другої світової війни шляхом комплексного викладення відомостей про існуюче коло невивчених питань, подання різноманітних видів джерел, що дотепер лишаються невідомими або маловивченими, а також оригінальних усноісторичних свідчень. Видання складається з трьох розділів: - I розділ. Документація державних організацій та установ, окупаційних адміністративних органів та каральних підрозділів, органів місцевого самоврядування періоду окупації, повоєнних слідчих органів та органів правосуддя; - II розділ. Усноісторичні свідчення ромів, які пережили переслідування, а також неромських свідків. - III розділ. Роботи переможців секції «Примусова праця, переслідування та знищення ромів (циган) на теренах окупованої України під час Другої світової війни» в рамках ХІІІ щорічного конкурсу учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» (Київ, травень 2013 р.). У додатках містяться карта місць масових вбивств ромів на теренах України за часів нацистської окупації, а також діаграми масових страт ромського населення у зонах німецької окупації, створені за наявними на сьогодні джерелами. Книга є одним з результатів дослідного та освітнього проекту, що виконувався Українським центром вивчення історії Голокосту у 2012–2013 рр. у рамках програми Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”» щодо збереження історичної пам’яті про жертв окупаційного режиму періоду Другої світової війни.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.