ArticlePDF Available

Abstract

This paper has as aim to present some tell settlements from Southern Romania from the point of view of their preservation (identification of the main degradation types) and protection. With the shape of a mound, the tell type settlements drew the attention not only to archaeologists but also to local people who saw them as a good raw material source for different constructions. Despite their presence on the List of Historical Monuments the tell settlements are currently used as fields for agriculture or are invaded by constructions built inside the protection area or even on the site itself. All these had as consequence the total destruction of some of these sites (e.g. the tell sites nearby Bucharest: Vidra, Măgura Jilavei, Chitila). The careless of the local authorities regarding this type of monument is one of the causes the destruction of the tell settlements.
A preview of the PDF is not available
Article
Full-text available
Through time, both natural and cultural heritage have unfortunately been under threat due to multiple environmental and human-induced factors, which are likely to trigger various hazards such as soil erosion, landslides, or land collapse. The analysis of old cartographic material, aerial imagery, and satellite imagery has been used in multiple studies to observe and understand the changes that archaeological sites have undergone over the last centuries. These efforts are intended, among other things, to raise awareness of the threats affecting cultural heritage and prevent damages and preserve tangible evidence of the distant past. In this study, historical maps and satellite imagery were analyzed to observe how the landscape in the Mostiștea Valley (Romania) has been used over the last 230 years and how the land use has affected the cultural heritage. Land cover and land use (LCLU) changes in the Mostiștea Valley have occurred due to numerous natural and anthropic forces. These changes have resulted in the damage of tangible heritage in the area with varying degrees of intensity. The results of this study allow the quantification of the magnitude of these changes and their impact on different sites in the region.
Article
Full-text available
The new discoveries from the Eneolithic site of Sultana-Malu Roșu made possible to obtaining new data about vegetal species used by prehistoric communities from here, but also to understand the paleoenvironment. By using and studying the plant remains from House no. 2 and House no. 5, we could identified the species as Chenopodium album (fat hen), Lithospermum arvense (field gromwell), Polygonum lapathifolium (pale persicaria), Corylus avellana (hazelnut) or Rosa sp. (dog-rose). A part of these species can demonstrate that this group of people knew and were able to farm. For instance, at some species like Triticum monococcum (wheat) or Hordeum sativum (green barley), althought with not so many descovered seeds, the findings of spikelet forks or base glumes may suggest processing the cereals before their consumption. Nevertheless, we mentioned the Vitis vinifera (grape vine) seeds for the first time in Sultana-Malu Roşu site. Rezumat: Noile descoperiri arheobotanice în situl eneolitic Sultana-Malu Roșu au permis obținerea de noi date despre speciile vegetale utilizate de către comunitățile preistorice de aici, dar și o imagine de ansamblu a mediului vegetal. Folosind macroresturile vegetale din locuințele L2 și L5 din tell-ul în discuție s-au putut identifica prezența speciilor de Chenopodium album (spanac sălbatic), Lithospermum arvense (mărgeluşe), Polygonum lapathifolium (iarbă roșie), Corylus avellana (alun) sau Rosa sp. (măceș). O parte din aceste specii pot dovedi că aceste populații eneolitice cunoșteau și practicau agricultura. În ceea ce priveşte descoperirile de cereale precum Triticum monococcum (grâu) sau Hordeum sativum (orz verde), deși slab repezentate prin cariopse, au fost identificate părți din spicul acestora precum spiculețul sau rahisul, ce pot sugera o pregătire în prealabil a cerealelor, înainte de a fi procesate. Nu în ultimul rând, au fost descoperite, pentru prima oară în acest sit, semințe de Vitis vinifera (viță de vie).
Article
Full-text available
The new discoveries from the Eneolithic site of Sultana-Malu Roșu made possible to obtaining new data about vegetal species used by prehistoric communities from here, but also to understand the paleoenvironment. By using and studying the plant remains from House no. 2 and House no. 5, we could identified the species as Chenopodium album (fat hen), Lithospermum arvense (field gromwell), Polygonum lapathifolium (pale persicaria), Corylus avellana (hazelnut) or Rosa sp. (dog-rose). A part of these species can demonstrate that this group of people knew and were able to farm. For instance, at some species like Triticum monococcum (wheat) or Hordeum sativum (green barley), althought with not so many descovered seeds, the findings of spikelet forks or base glumes may suggest processing the cereals before their consumption. Nevertheless, we mentioned the Vitis vinifera (grape vine) seeds for the first time in Sultana-Malu Roşu site.
Article
Full-text available
The new discoveries from the Eneolithic site of Sultana-Malu Roșu made possible to obtaining new data about vegetal species used by prehistoric communities from here, but also to understand the paleoenvironment. By using and studying the plant remains from House no. 2 and House no. 5, we could identified the species as Chenopodium album (fat hen), Lithospermum arvense (field gromwell), Polygonum lapathifolium (pale persicaria), Corylus avellana (hazelnut) or Rosa sp. (dog-rose). A part of these species can demonstrate that this group of people knew and were able to farm. For instance, at some species like Triticum monococcum (wheat) or Hordeum sativum (green barley), althought with not so many descovered seeds, the findings of spikelet forks or base glumes may suggest processing the cereals before their consumption. Nevertheless, we mentioned the Vitis vinifera (grape vine) seeds for the first time in Sultana-Malu Roşu site. Rezumat: Noile descoperiri arheobotanice în situl eneolitic Sultana-Malu Roșu au permis obținerea de noi date despre speciile vegetale utilizate de către comunitățile preistorice de aici, dar și o imagine de ansamblu a mediului vegetal. Folosind macroresturile vegetale din locuințele L2 și L5 din tell-ul în discuție s-au putut identifica prezența speciilor de Chenopodium album (spanac sălbatic), Lithospermum arvense (mărgeluşe), Polygonum lapathifolium (iarbă roșie), Corylus avellana (alun) sau Rosa sp. (măceș). O parte din aceste specii pot dovedi că aceste populații eneolitice cunoșteau și practicau agricultura. În ceea ce priveşte descoperirile de cereale precum Triticum monococcum (grâu) sau Hordeum sativum (orz verde), deși slab repezentate prin cariopse, au fost identificate părți din spicul acestora precum spiculețul sau rahisul, ce pot sugera o pregătire în prealabil a cerealelor, înainte de a fi procesate. Nu în ultimul rând, au fost descoperite, pentru prima oară în acest sit, semințe de Vitis vinifera (viță de vie). Studiile arheobotanice reprezintă un instrument important în cadrul demersului arheologic, ce ajută la dezvoltarea unor ipoteze de lucru privind comunitățile umane din vechime și interacțiunea acestora cu mediul înconjurător. Resturile vegetale provenite din situri arheologice preistorice de pe teritorul României au fost analizate în diverse lucrări de specialitate (M. Cârciumaru 1996; B. Ciută 2008), fără însă ca acestea să fie suficiente. De asemenea, precizăm că respectivele abordări s-au realizat mai ales din punct de vedere taxonomic, fără a se prezenta explicit legătura dintre mediu și societățile umane. Acest articol își propune o prezentare exhaustivă a principalelor resturi arheobotanice descoperite în așezarea de tip tell de la Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași (R. Andreescu, C. Lazăr 2008), prin integrarea datelor carpologice în cadrul mai larg al mediului specific perioadei eneolitice. ² Geografia și istoricul sitului
Tell-ul eneolitic gumelniţean de la Drăgăneşti-Olt, punctul Corboaica, SCIVA
 • M Nica
 • Z Floroiu
 • T Zorzoliu
 • M Vasilescu
M. Nica, Z. Floroiu, T. Zorzoliu, M. Vasilescu, Tell-ul eneolitic gumelniţean de la Drăgăneşti-Olt, punctul Corboaica, SCIVA, 45, 1, p. 41-59.
Descoperirile arheologice din vara anului 1923, BCMI, XIX, 50
 • Sultana
Sultana. Descoperirile arheologice din vara anului 1923, BCMI, XIX, 50, p. 170-185.
 • Marinescu-Bîlcu
Marinescu-Bîlcu et alii 1999 S. Marinescu-Bîlcu, R. Andreescu, C. Bem. T. Popa, M Tănase, Şantierul arheologic Bucşani. Raport preliminar. Campania 1998, BMJTA, p. 93-98.
General view of the site affected by land slides; 2. Glina, Ilfov County. Image of the site used as earth source for different constructions
 • Coţatcu Cetăţuia
 • Buzău County
Coţatcu Cetăţuia, Buzău County. General view of the site affected by land slides; 2. Glina, Ilfov County. Image of the site used as earth source for different constructions.
Asupra tehnicei, tipologiei şi cronologiei lor, Institutul de Arte Grafice " Bucovina
 • Câteva Aşezări Şi Locuinţe Preistorice Din
 • Bucureştilor
Câteva aşezări şi locuinţe preistorice din prejma Bucureştilor. Asupra tehnicei, tipologiei şi cronologiei lor, Institutul de Arte Grafice " Bucovina ", Bucureşti, p. 1-23.
Studiu monografic. 1. Istoricul cercetărilor
 • Chitila Fermă
Chitila fermă. Studiu monografic. 1. Istoricul cercetărilor, Materiale de Istorie şi Muzeologie, XIV, p. 49-54.
Tell Settlements: a pattern of landscape occupation in the Lower Danube
 • R Andreescu
 • C Mirea
R. Andreescu, C. Mirea 2008 Tell Settlements: a pattern of landscape occupation in the Lower Danube, in D.W. Bailey, A. Whittle, D. Hofmann, Living well toghether? Settlement and materiality in the Neolithic of South-East and central Europe, Oxbow Books, Oxford, 2008, p. 28-34.
Aşezarea gumelniţeană de la Sultana Malu Roşu, CA, XIV-XV
 • Valea Mostiştei
Valea Mostiştei. Aşezarea gumelniţeană de la Sultana Malu Roşu, CA, XIV-XV, 2007-2008, p. 55-76.
Dynamic of Neolithic Habitation in Teleorman Valley, Southern Romania
 • R Andreescu
 • K Moldoveanu
R. Andreescu, K. Moldoveanu 2010 Dynamic of Neolithic Habitation in Teleorman Valley, Southern Romania, in S. Mills and P. Mirea (eds.), The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human Environment Interactions -Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010, Editura Rennaissance, Bucureşti, p. 15-30.
Studiu monografic. 1. Istoricul cercetărilor, Materiale de Istorie şi Muzeologie, XIV
 • Chitila
Chitila fermă. Studiu monografic. 1. Istoricul cercetărilor, Materiale de Istorie şi Muzeologie, XIV, p. 49-54.