Download full-text PDF

Mechovková fauna z pazourků ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy) / Bryozoan fauna from flints in Fukov Spur (Děčín district, North Bohemia)

Article (PDF Available)  · January 2010with56 Reads
Kamil Zagorsek at Technical University of Liberec
 • 26.23
 • Technical University of Liberec
Richard Pokorný at Jan Evangelista Purkyně University
 • 18.31
 • Jan Evangelista Purkyně University
Abstract
Bryozoan fragments are very rich in flints found in glacifluvial sediments in the sandpit near Fukov. Due to the very specific preservation only 16 taxa have been determined – seven cyclostomatous and nine cheilostomatous. Cyclostomatous gen-era Mecynoecia and Crissisina volumetrically dominated. Among cheilostomatous fragments Onychocella and Coscino-pleura are the most common. The lower Paleocene – Danian age is proposed due to the found of Coscinopleura cf. angusta and other genera characteristic for Tertiary. Stratigrafie a sedimentologie regionu Pro region Šluknovska jsou charakteristické výskyty mla-dých nezpevněných sedimentů kvartérního stáří. Vedle spraší, deluviálních, deluviofluviálních a fluviálních sedi-mentů jsou zde polohy tvořené štěrky až štěrkopísky glaciál-ního původu. Jejich vznik byl umožněn pohybem pleisto-cenního ledovcového tělesa směrem ze severní Evropy, transportujícího úlomky hornin na dnešní místo uložení. Šluknovský, respektive Fukovský výběžek byl pod přímým vlivem glaciální sedimentace v průběhu prvního elsterského stadiálu ve středním pleistocénu. Tehdy byl pravděpodobně celý region překryt ledovcem do nadmoř-ské výšky 420–430 m (Nývlt – Opletal 2001). Sedimentologii glacilakustrinních a glacifluviálních ulo-ženin ve Fukovském výběžku detailně zpracoval Nývlt (2007). Ve své práci mj. poukazuje na výsledky statistické-ho zpracování vůdčích nordických souvků zdejších ulože-nin, přičemž tyto souvky se díky dominanci středošvédské-ho materiálu významně odlišují od ostatních analýz nordik celé severočeské oblasti. Významné procento litologického materiálu ve zdejších glaciálních sedimentech tvoří souvky v podobě pecek a no-dulí pazourku. Jejich primárními lokalitami jsou podle Ný-vlta (2007) pravděpodobně sedimentární polohy v blízkos-ti švédského poloostrova Skåne a v přilehlé části Baltského moře, což na příkladech pazourků ze severní Moravy a Slezska dokládají i Gába a Pek (1999). Přestože obdobné pazourkové souvky z glaciálních sedi-mentů na severu Moravy a Slezska jsou po paleontologické stránce podrobně zpracovány (např. Gába – Pek 1999), ob-jev silicifikované fosilní fauny v pazourcích severních Čech dosud nebyl v tisku popsán. Publikován byl pouze izolovaný nález fragmentu stopy ichnorodu Thalassinoi-des (Mikuláš – Šimo 2006).
Full-text
Content uploaded by Kamil Zagorsek
Author content
Kase et al2010_Fukov.pdf
928 B
Sorry, there is no online preview for this file type.
 • Puncturiella cf. tenera je typická výrazným ohraničením autozooecií a avikuláriem odděleným od apertury tenkým pruhem. Obr. 5. Gargantua sp. s nahodile orientovanými oválnými autozooecii s výraznými okraji
  • Obr
  Obr. 4. Puncturiella cf. tenera je typická výrazným ohraničením autozooecií a avikuláriem odděleným od apertury tenkým pruhem. Obr. 5. Gargantua sp. s nahodile orientovanými oválnými autozooecii s výraznými okraji.
 • Eocene Bryozoa from Waschberg Zone (Austria ). – Beitr
  ZÁGORŠEK, K. (2003): Eocene Bryozoa from Waschberg Zone (Austria ). – Beitr. Paläont. 28, 101–263.
 • Paleografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny Paleogeografická, paleoklimatická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
  • D Nývlt
  NÝVLT, D. (2007): Paleografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny. In: NÝVLT, D. et al.: Paleogeografická, paleoklimatická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. VaV – 1D/1/7/05, závěrečná zpráva, 342 s. – MS Čes. geol. služba, Brno.
 • Micropora sp. mající pravidelné uspořádání autozooecií a mírně vydutý cryptocyst
  • Berthelsen Obr
  Obr. 6. Micropora sp. mající pravidelné uspořádání autozooecií a mírně vydutý cryptocyst. BERTHELSEN, O. (1962): Cheilostome Bryozoa in the Danian Deposits of East Denmark. – Geol. Surv. Denmark II, Ser. 83, 290 s.
 • Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia
  NÝVLT, D. (2001): Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia. – Slovak Geol. Mag. 7, 3, 231–235.
 • Bryozoan Evolution. – Spec
  • F K Jackson
  MCKINNEY, F. K. – JACKSON, J. B. C. (1989): Bryozoan Evolution. – Spec. Topics palaeont. 2, 238 s.
Project
Study of the fossil ecosystems in the condition of North Atlantic Igneous Province. Explain the ecological succession in Iceland and Faroe Islands from the Paleogene until today. Describe the new i…" [more]
Project
A book covering this subject has never been published before. It would be a new and appreciated contribution revealing the history of coal mining in Iceland, its geological context, and its effect …" [more]
Article
January 2012
  Faunal and floral fossil remains of Late Cretaceous - Early Palaeocene age were recovered from flint pebbles from glaciofluvial gravel sediments in the Fukov area, northern Bohemia, the Czech Republic. Sedimentology of these sediments is discussed. Suggestions are made regarding the origin of the flints and their possible sources. The recovered taphocoenosis consists of one fossil plant taxon,... [Show full abstract]
  Article
   Additional material from Upper Eocene sediments from the Molasse Zone (Salzburg, Austria) includes a new species: Mesonea perwangensis. For the first time the complete ovicell with preserved frontal wall of Hornera concatenata REUSS, 1869 is described.
   Article
   December 2014
    The fragmentary fossil material of the marine vertebrates was found in the Turonian sediments (Bílá hora Fm. - Teplice Fm.) in the area of the "podorlická křída" region during 2000-2013. Two shark teeth (Cretalamna appendiculata, or Cretalamna sp.) and fourteen fish scales ("Osmeroides", Ichthyodectiformes gen. et sp. indet. and Osteichthyes indet.) were identified.
    Discover more