Conference PaperPDF Available

Dowody skutecznego działania – zastosowanie Evidence-Based Management w Human Resources

Authors:

Abstract

„Zarządzanie oparte na dowodach polega na podejmowaniu decyzji poprzez sumienne, jasne oraz rozsądne łączenie czterech źródeł informacji: opinii i doświadczeń praktyków, dowodów z analiz danej organizacji (kontekstu), najlepszych dostępnych dowodów naukowych oraz perspektywy stron, których dotyczyć będzie dana decyzja.” (Briner, Denyer, Rousseau, 2009)
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.