Patent

Förfarande för rening av ett poly(hydroxialkanoat)

Patent: SE535673 C2, SE1100154 A1

ABSTRACT

Ett rorfarande for rening av ett poly(hydroxialkanoat) visas, vilket forfarande innefattar tvattning av namnt poly(hydroxialkanoat) med en vattenlOsning innefattande en metalljonkomplexbildande organisk karboxylsyra ur gruppen citronsyra, tartarsyra, glukonsyra eller oxalsyra.

A METHOD IN PURIFICATION OF A POLY(HYDROXYALKANOATE). The present invention refers to a method in purification, primarily for increased thermal stability, of a poly(hydroxyalkanoate). Said method comprises washing said poly(hydroxyalkanoate) with an aqueous solution of a metal ion complexing organic carboxylic acid.

0 Followers
 · 
13 Reads