Patent

A METHOD TO CONCENTRATE AND TO EXTRACT THE ORGANIC CONTENT FROM AQUEOUS SOLUTIONS WHICH CONTAINS LOW BOILING (<200°C) ORGANIC DISSOLVENTS

Patent: HU1100584

ABSTRACT

A találmány szerinti eljárásban egy vagy több forráspontnövelő adalék és/vagy egy vagy több minimális forráspontú azeotróp képző, előnyösen heteroazeotróp képző szerves oldószer adalék adagolásával, a kinyerni kívánt alacsony forráspontú (<200 °C) szerves oldószer komponenst az azeotróp képző vagy a víz biner, és/vagy az azeotróp képző, illetve víz részvételével alkotott terner azeotróp formájában, a víz illetve az alkalmazott forráspont módosított vizes oldat forráspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten desztillációval választják el, majd az azeotróp képző, előnyösen vízzel heteroazeotróp rendszert képző oldószerrel folytatják a vizes oldat betöményítését a víz/forráspontmódosított vizes oldat forráspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten. Forráspont növelő adalékként a víz és vizes oldatok szerkezetét és hidrogénkötés rendszerét erősítő poliolokat, illetve szervetlen sókat, előnyösen alkáli-, alkáliföldfém- és ammóniumsókat alkalmaznak. Azeotróp képző oldószerként C1–20 szénatom számú alifás és aromás szénhidrogéneket, C1–20 alkoholokat, C1–20 klórozott szénhidrogéneket, C1–20 ketonokat, C1–20 észtereket, C1–20 étereket, C1–20 aminokat, C1–20 karbonsavakat, C1–20 nitrileket és C1–20 nitrovegyületeket alkalmaznak.

Download full-text

Full-text

Available from: László Kótai