Article

Antykoncepcja hormonalna w Polsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

10/2013;

ABSTRACT

Wprowadzenie Celem niemniejszego tekstu jest omówienie podstawowych problemów związanych z cyrkulacją pigułki antykoncepcyjnej w Polsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, takich jak jej wprowadzenie, produkcja i konsumpcja, oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat tej formy antykoncepcji wśród lekarzy i kobiet, a także ich opinie na temat pigułki. Wersję poniższego teksu w języku angielskim przedstawiłam 29 listopada na warsztacie "Drugs and the Cold War" na Uniwersytecie w Rzymie: La Sapienza, zorganizowanym przez ESF research network DRUGS: Standard drugs and drug standards. A comparative history of pharmaceuticals in the XX century (www.drughistory.eu). Tekst ten jest próbą wstępnej analizy źródeł zebranych przeze mnie podczas pobytu naukowego w IH PAN do mojej pracy doktorskiej poświęconej historii pigułki antykoncepcyjnej w Hiszpanii i w Polsce (1960-1980) opracowywanej w Katedrze Historii Nauki Uniwersytetu w Granadzie, Hiszpania pod kierunkiem Prof. Teresy Ortiz-Gómez. W mojej pracy wykorzystuje ujęcia z dziedzin takich jak historia medycyny, historia leków i historia kobiet. Jest ona również częścią szerszego projektu badawczego na temat historii planowania rodziny w Hiszpanii

Full-text

Available from: Agata Ignaciuk