ArticlePDF Available

On the fireball observed at Mihályfa, Hungary, on 5 January, 1837, mistaken as the “Mikolawa meteorite”.

Authors:

Abstract

After a summary of the conclusions drawn from secondary references related to the so-called “Mikolawa” meteorite fall, a recently discovered primary reference is briefly discussed. The phenomenon, listed as the doubtful “Mikolawa” meteorite fall in the Catalogue of Meteorites, the standard international reference, was in fact a fireball observed on 5 January, 1837, at Mihályfa, Zala county, Hungary (46°59’N, 17°11’E). Texts of contemporary reports of the so-called Mihályfa “meteorite fall” is appended to the paper.
On the fireball observed at Mihályfa, Hungary, on 5 January, 1837,
mistaken as the “Mikolawa meteorite”
G. PAPP1&L.BARTHA2
1Department of Mineralogy and Petrology, Hungarian Natural History Museum,
H-1431 Budapest, Pf. 137, Hungary. E-mail: pappmin@ludens.elte.hu
2H-1023 Budapest, Frankel Leó út 36. E-mail: arbar@freestart.hu
Abstract – After a summary of the conclusions drawn from secondary references related to the
so-called “Mikolawa” meteorite fall, a recently discovered primary reference is briefly dis-
cussed. The phenomenon, listed as the doubtful “Mikolawa” meteorite fall in the Catalogue of
Meteorites, the standard international reference, was in fact a fireball observed on 5 January,
1837, at Mihályfa, Zala county, Hungary (46°59’N, 17°11’E). Texts of contemporary reports of
the so-called Mihályfa “meteorite fall” is appended to the paper.
Keywords – Mikolawa, Mihályfa, Hungary, doubtful meteorite fall, bolide.
INTRODUCTION
The international handbook of meteorite falls, the Catalogue of meteor-
ites of the Natural History Museum, London (latest edition: GRADY 2000)
lists several doubtful falls from the Carpathian Basin. During a systematic sur-
vey of these doubtful falls PAPP (2004a) first reviewed those observed in the
16−17th centuries. Results disproving the so-called “Steiermark” fall were also
published in a separate paper (PAPP 2004b). PAPP (2004c) showed that the
doubtful “Mikolawa” fall of 1837 was in fact a fireball and a meteorite fall had
not been observed. The question of the location (Mihályfa) was cleared up by
PAPP (2004c), but the exact date, time and details of this phenomenon re-
mained undisclosed. This paper supplies the missing information on the basis of
an eyewitness’ report.
Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 99, 2007
ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI
Volume 99 Budapest, 2007 pp. 207−210.
FROM “MIKOLAWA” TO MIHÁLYFA
GRADY (2000) listed the “Mikolawa” meteorite as a doubtful stone fell in
“1837, January 15” at “Szakad” in Hungary on the basis of the data taken from
the meteorite list of BOGUSLAWSKI (1854). The probable locality was given as
“near Szalard” [= Sãlard, Romania] or “Szalacs” [= Sãlacea, Romania] at the
NE margin of the Great Hungarian Plain. BOGUSLAWSKI (1854) in fact men-
tioned a fall of a “still glowing aerolite” at “Mikolowa” in “Szalader Comitat”
[= Zala county]. His data was based on a one-sentence report of the fall of a
“glowing aerolite” at “Miholoiwa” in “Szalader Comitat” (ANONYMOUS 1837a).
Mihályfa, the correct spelling of the locality can be found in two other reports
that actually gave an account of a fireball observed in this locality on 19 July
of the same year. These reports also contained a short note referring to a simi-
lar phenomenon observed on 5 January [!] at Mihályfa (ANONYMOUS 1837b,c).
AN EYEWITNESS’ REPORT OF THE PHENOMENON
The time, date and details of the phenomenon, found in the literature as
the “Mikolawa meteorite”, was put on record by an eyewitness, JÁNOS HETYEI,
in the “Társalkodó”, the semi-weekly cultural supplement of the political jour-
nal “Jelenkor” (HETYEI 1837). JÁNOS HETYEI (the name of the family is also
spelt by different sources as HETTYEI,HETTYEY or HETYEY), a landowner
from Mihályfa, Zala county, judge of the County Court, published several re-
ports of various astronomical and meteorological phenomena in the journals
of his age, among them an interesting account of the total eclipse of 1842. The
“Hetyei János” Award founded in 2001 by the Vega Astronomical Society in
Zalaegerszeg is to honour outstanding astronomers related to Zala county by
birth or activity. According to HETYEI’s report he noticed at 17:07 on 5 Janu-
ary an elongated “burning body” on the sky. It could be observed on the sky in
WSW direction for 3 minutes until its gradual extinction. The linear phenome-
non had an apparent length of three feet and it could be seen in a vertical posi-
tion 11–12°above the horizon. When the elongated burning body appeared,
another, ball-like glowing body was seen to fell from it at once. Perhaps this
part of the report generated the false news about the meteorite fall.
It is to be added that according to the list of BOGUSLAWSKI (1854) earlier
(around 1 AM) on the same day (5 January, 1837) a large fireball (bolide) was
seen from many places in Europe (Munich, Basel, Vichy etc.).
Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 99, 2007
208 G. Papp & L. Bartha
TEXT OF CONTEMPORARY REPORTS OF THE MIHÁLYFA
“METEORITE FALL”
[with German and Hungarian additions or notes in square brackets]
ANONYMOUS (1837a): In Miholoiva im Szalader Komitat ist am 15. Januar, Abends 5 Uhr,
ein glühender Meteorstein herabgefallen.
ANONYMOUS (1837b): Aus Mihályfa (Zalader Comitat) wird berichtet, dass daselbst am
19. Juli um 10 ½Uhr eine feurige Säule unter starken Geprassel und Geräusch am Horizonte
von Westen gegen Osten über dem zwischen Csab-Rendek [Csabrendek] und Sümegh
[Sümeg] liegenden Berge aufgestiegen und nicht weit davon, im Bakonyer Walde, mit einer
zweimaligen Explosion zerplatzt sey. Bei Gelegenheit dieser schauerlich seltsamen Erscheinung
sind die Katzen und Hunde auf den Böden und in den Gassen winselnd und heulend
umhergelaufen; die Explosionen folgten schnell auf einander, sie waren dumpf und dem
gewaltigsten Kanonenschusse gleich, so dass die Erde davon erschüttert wurde. Zu Sümegh und
Mihályfa haben die Fenster beinahe zum Zerspringen gezittert; nach den Explosionen
verschwand auch das Licht von dieser Feuersäule. – Diese Phänomen gleicht jenem, welches
man ebenfalls in Mihályfa gegen Steiermark zu am 5. Jänner d. J. gesehen hatte.
BOGUSLAWSKI (1854): 1837 Januar 15. 5 Uhr Ab[end], fiel zu Mikolowa im Szalader
Comitat ein noch glühender Meteorstein herab. (Schles. Ztg. 1837 Febr. 6., Sadler a. a. O.).
HETYEI (1837): Folyó január’ 5kén igen szép égi tüneményt láttunk itt Mihályfán, Sümeg
mellett Zala vármegyében. Esti 5 órakor ’s 7 ½perczkor [!] t. i. Mihályfán a’ kertben valék ’s
délrül északnak ballagtam, midõn egyszerre balra, nyugatfelé egy, az égen lefutó fény véteté
magát észre velem, ’s láttam a’ vízöntõnél, téli nyugaton [NyDNy], egy három-ujnyi vastagságú,
mintegy másfél rõf [~1 m] hosszú testet égni egyenes vonalban, ’s belõle egy gömbölyû
lapda-nagyságút legott leesni; ezen leesett gömb olly gyönyörû piros volt, kivált fenekén a’ föld
felé, mint a folyó üveganyag szokott lenni, midõn az üveghutában fújják; az egyenes égõ-vonalú
test pedig még 3 egész perczig mozdulatlanul az elõbbi helyzetében maradt, s hosszanta forrni ’s
égni látszott két végein ’s mind felülrõl fölfelé, ’s mind alulról lefelé mintegy két gönczölén [két
végén] phosphor-színû vékony sujtásokat lövelt ki; ezt tevé a leesett golyó is leestében, mellynek
színe fölfelé mindig sárgább volt. Végre szinte kéngyertya-világú sujtással végzõdött, esésközben
nem hagyott maga után egész pályájában fényes vonalat, mint az úgynevezett futó-csillagok
szoktak, ha magát azon halovány vonalt kiveszszük, mellynek segítségével ama’ hosszúkás égõ-
testtel, melly még fennmaradt, egy ideig esés közben is kapcsolatban maradt, de már fele útján
elvált egészen tõle; ezen fényes vonal pedig, melly a’ golyó’ alsó végébül leeste után még fenn-
maradt, színére nézve az arany Jupiterhöz tökéletesen hasonlított ’s megmaradt mintegy egy rõf
[60–70 cm] egyenes hosszúságával az állatkört azon szögben (angulus) látszott átmetszeni, mint
ez az Egyenlítõt, ’s a’ mint szemmel hirtelen mérni lehete, állott a’ horizontól mintegy 11–12
grádusnyi magasságra, de ott csillag még nem látszott, ’s csupán a Vega látszott nyugatéjszaknak
’s keletnek a’ Capella ’s csak egy pár percz után még a’ Deneb a’ Hattyúban; más felõl pedig az
Aldebaran. Ezen tünemény a’ mágusokat hajdan Betlehembe vezérlett csillagra emlékeztete,
minthogy ez is illy idõben történt. Meglepõ az egész jelenetben az volt, hogy az egész fényes
Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 99, 2007
On the fireball observed at Mihályfa, Hungary 209
vonal a’ föld’ középpontjának tarta, és a’ golyó is annak irányában esett le középponti nehézség
és sebességgel, ’s onnét el sem távozott, míg kicsiként el nem égett vagy inkább aludt, ’s 3 percz
alatt jelenségének véget nem vetett. (…)
REFERENCES
ANONYMOUS 1837a: [Without title.] – Privilegirte Schlesische Zeitung (Breslau), Beilage 31
(Feb. 6): 217.
ANONYMOUS 1837b: [Without title.] – Pressburger Zeitung 71 (Sept. 5): 694.
ANONYMOUS 1837c: [Without title.] – Wiener Zeitung 205 (Sept. 7): 1157.
BOGUSLAWSKI,G.VON 1854: Zehnter Nachtrag zu Chladni’s Verzeichniss der Feuermeteore
und herabgefallenen MASSEN (Wien 1819). – Annalen für Physik und Chemie Erg.-Bd.
4(3): 1–155, 353–456.
GRADY, M. M. 2000: Catalogue of meteorites. 5th rev. enl. ed. – Cambridge University Press,
Cambridge, 689 pp.
HETYEI, J. 1837: Legújabb lég-tünemény. [The latest atmospheric phenomenon.] – Társalkodó
6(4) (Jan. 14): 16.
PAPP, G. 2004a: A critical review of 16-17th century reports on meteorite falls in and around the
Carpathian Basin (Additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites). –
Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 96: 19–28.
PAPP, G. 2004b: Der Meteorit „Steiermark“ – ein Meteoritenfall durch Übersetzungsfehler. –
Joannea-Mineralogie 2: 81–84.
PAPP, G. 2004c: A „Mikolawa” (Mihályfa) meteorhullás(ok). (The “Mikolawa” (Mihályfa)
meteorite fall(s).) – Földtani Közlöny : 601–604.
Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 99, 2007
210 G. Papp & L. Bartha
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Der MeteoritSteiermark"-ein Meteoritenfall durch Übersetzungsfehler
PAPP, G. 2004b: Der Meteorit "Steiermark"-ein Meteoritenfall durch Übersetzungsfehler.Joannea-Mineralogie 2: 81-84.
A critical review of 16-17 th century reports on meteorite falls in and around the
  • G Papp
PAPP, G. 2004a: A critical review of 16-17 th century reports on meteorite falls in and around the
Additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites). -Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici
  • Carpathian Basin
Carpathian Basin (Additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites). -Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 96: 19-28.
  • G Papp
PAPP, G. 2004b: Der Meteorit "Steiermark" -ein Meteoritenfall durch Übersetzungsfehler. -Joannea-Mineralogie 2: 81-84.
A "Mikolawa" (Mihályfa) meteorhullás(ok). (The "Mikolawa" (Mihályfa) meteorite fall(s).) -Földtani Közlöny
  • G Papp
PAPP, G. 2004c: A "Mikolawa" (Mihályfa) meteorhullás(ok). (The "Mikolawa" (Mihályfa) meteorite fall(s).) -Földtani Közlöny : 601-604.