Role taking w terapii i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych

Chapter · December 2012with23 Reads

In book: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków, Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls, Editors: A.Klinik, pp.75-83