ArticlePDF Available

Increase of switch and crossing elasticity

Authors:
  • DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Abstract

Repeated action and size of the dynamic impacts due to vehicle operation affects adversely the service life, resistence, loading and durability of the railway substructure and permanent way materials. The values of the dynamic impacts do not allow a long-time resistence of the construction components (such as steel or rubber elements, trackbed layers etc.). The goal of the proposed technical solutions is to minimise the dynamic impacts, while their total elimination is impossible due to the design of switch and crossing laid on the ballast. With regard to the long life of the structures it appears favourable to apply the designs leading to the limitation of dynamic impact propagation which will bring economic use of mantance costs in the future.
A preview of the PDF is not available
Conference Paper
Opakované působení dynamických účinků vyvolaných vozidly má negativní vliv na životnost, odolnost, namáhání a trvanlivost materiálů konstrukcí železničního svršku a spodku. Hodnoty, kterých tyto dynamické účinky dosahují, nedovolují konstrukčním součástem (ocelové prvky, pryžové prvky, konstrukční vrstvy, apod.) dlouhodobě odolávat. Cílem navrhovaných technických řešení je hledání možností jak dynamické účinky omezit. Jejich úplné odstranění není vzhledem ke konstrukci železničních výhybek pro štěrkové lože možné. Z hlediska celospolečenského významu a dlouhodobého používání staveb je účelná aplikace nových řešení směřujících k omezení šíření dynamických účinků, které prodlouží životnost a umožní tak efektivnější využití nákladů určených na údržbu.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.