ArticlePDF Available

Abstract

In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd waarin het effect van peer assessment training bij kinderen in het basisonderwijs wordt onderzocht.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.