Article

Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Publieke ruimten hebben in zijn ogen steeds minder een verbindende functie. Ook in Nederland wordt op de lange termijn een afnemende sociale samenhang opgetekend (Ultee et al. 1996) en zien sommigen een verruwing in de publiek ruimte ( Van Stokkom 2010). Tegenover deze zorgen staan de opvallend optimistische verwachtingen van anderen. ...
... Echter, volgens velen schiet die assertiviteit te ver door, bijvoorbeeld in de publieke ruimte, waar mensen zich vaak hufterig gedragen (bv. Van Stokkom 2010). Een ander probleem, volgens Gabriel van den Brink (2002), is dat mondigheid nog altijd ongelijk verdeeld is. ...
... Publieke ruimten hebben in zijn ogen steeds minder een verbindende functie. Ook in Nederland wordt op de lange termijn een afnemende sociale samenhang opgetekend (Ultee et al. 1996) en zien sommigen een verruwing in de publiek ruimte ( Van Stokkom 2010). Tegenover deze zorgen staan de opvallend optimistische verwachtingen van anderen. ...
... Echter, volgens velen schiet die assertiviteit te ver door, bijvoorbeeld in de publieke ruimte, waar mensen zich vaak hufterig gedragen (bv. Van Stokkom 2010). Een ander probleem, volgens Gabriel van den Brink (2002), is dat mondigheid nog altijd ongelijk verdeeld is. ...
... De socioloog Van Stokkom (2010) vat deze verharding van het maatschappelijk klimaat samen als 'verhuftering'. Deze is zichtbaar op straat, in openbare gebouwen, in het verkeer, bij festiviteiten, op internet en op televisie. ...
Technical Report
Full-text available
In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiëren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving. Maar: sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie. Sociale stabiliteit verwijst altijd ook naar zijn tegendeel: wanorde, chaos, geweld, rellen, onlusten en opstanden. Het gaat dan over spanningen tussen groepen, over wantrouwen tegen de overheid, over onvrede met de eigen maatschappelijke positie. Dan gaat het al meteen al over heel veel. Vanuit een beleidsmatig perspectief is sociale stabiliteit benaderd op het niveau van individuen, groepen en de samenleving.
... Echter, volgens velen schiet die assertiviteit te ver door, bijvoorbeeld in de publieke ruimte, waar mensen zich vaak hufterig gedragen (bv. Van Stokkom 2010). Een ander probleem, volgens Gabriel van den Brink (2002), is dat mondigheid nog altijd ongelijk verdeeld is. ...
... Finally, we also found that growing inequality led to a perception of being wealthier and overall greater opposition to immigration than in the declining inequality condition. Even though the higher wealth perceptions in unequal societies may be a result of the way inequality was manipulated, the latter finding on opposition to immigration is consistent with a growing body of work revealing the negative effects of societal inequality on tolerance and well-being more generally (e.g., [76,74]). ...
Article
Full-text available
Previous research has shown that negative attitudes towards immigrants and support for anti-immigrant parties are observed both among those experiencing relative deprivation and those experiencing relative gratification (so called v-curve). Whereas the effect of relative deprivation is intuitive, the effect of relative gratification is more difficult to explain. Why would economic prosperity provoke negative attitudes towards immigrants? We first present correlational (Study 1) and experimental (Study 2) support for the v-curve. In Study 1, in a national Swiss referendum, a higher percentage anti-immigrant voting was found in cantons with relatively lower and relatively higher relative disposable income. In Study 2, in a hypothetical society, more opposition to ‘newcomers’ joining society was found among poor or above average wealth group members than among those in a moderate wealth group condition. In Study 3, we replicate this finding and also show that opposition to immigration is higher for all wealth groups when societal inequality is growing rather than declining. In a final study, we examine different forms of relative gratification and mediators of the relationship between relative gratification and opposition to immigration (i.e., identification, collective self-definition as competent and cold, and fear about future wealth). Only fear about future wealth mediates this relationship. We conclude that, paradoxically, relative gratification effects are partly due to the fear of future deprivation.
... Mensen maken zich zorgen over de verharding in de samenleving, het gebrek aan respect voor elkaar en de ik-maatschappij. Die zorgen richten zich niet op een specifieke groep -iedereen maakt zich er schuldig aan, al roepen (allochtone) jongeren en ook autochtone (mannelijke) hoogopgeleiden vaak ergernis op ). 1 Dat heeft zeker te maken met een assertievere levensstijl; mensen komen geprononceerder op voor hun rechten en belangen, behandelen daardoor anderen met minder respect en zijn eerder gekwetst omdat ze zichzelf niet met respect behandeld voelen ( Van Stokkom 2010). Hier zijn minstens drie van 'de vijf i's' (individualisering, informalisering, informering, internationalisering en intensivering) aan het werk (Schnabel 2000;scp 2004): de individualisering brengt met zich mee dat mensen onvoldoende oog hebben voor anderen, de informalisering heeft als on aangename kant dat mensen niet meer weten 'hoe het hoort' en traditioneel gezag niet meer aanvaarden, en de intensivering leidt tot overdreven gevoelens van gekwetstheid, de suprematie van het eigen gelijk en een 'kort lontje'. ...
Chapter
Full-text available
Veel Nederlanders zijn negatief over de politiek en pessimistisch over hoe de samenleving zich ontwikkelt. Hoe veranderlijk zijn die meningen? Waar zit het grootste onbehagen? Wat zijn de belangrijkste klachten van boze burgers als ze vrijelijk formuleren wat er fout gaat? Wie zijn de betrokken burgers en hoe afwijkend denken zij over maatschappelijke en politieke kwesties? En hoe kijken migranten aan tegen Nederland en zijn klagende autochtone bevolking? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen in de tweede verdiepingsstudie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). De eerste verscheen in oktober 2009 onder de titel Crisis in aantocht? en ging vooral over 2008. Nu analyseren we materiaal uit enquêtes en focusgroepen van 2009 en 2010. Om de bevindingen in perspectief te plaatsen maken we ook ruim gebruik van gegevens uit de afgelopen decennia en internationale enquêtes. Vier journalisten bieden bovendien een internationaal perspectief: als gastschrijvers duiden zij van buitenaf actuele ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en publieke opinie.
... Mensen maken zich zorgen over de verharding in de samenleving, het gebrek aan respect voor elkaar en de ik-maatschappij. Die zorgen richten zich niet op een specifieke groep -iedereen maakt zich er schuldig aan, al roepen (allochtone) jongeren en ook autochtone (mannelijke) hoogopgeleiden vaak ergernis op ). 1 Dat heeft zeker te maken met een assertievere levensstijl; mensen komen geprononceerder op voor hun rechten en belangen, behandelen daardoor anderen met minder respect en zijn eerder gekwetst omdat ze zichzelf niet met respect behandeld voelen ( Van Stokkom 2010). Hier zijn minstens drie van 'de vijf i's' (individualisering, informalisering, informering, internationalisering en intensivering) aan het werk (Schnabel 2000;scp 2004): de individualisering brengt met zich mee dat mensen onvoldoende oog hebben voor anderen, de informalisering heeft als on aangename kant dat mensen niet meer weten 'hoe het hoort' en traditioneel gezag niet meer aanvaarden, en de intensivering leidt tot overdreven gevoelens van gekwetstheid, de suprematie van het eigen gelijk en een 'kort lontje'. ...
Book
Full-text available
Veel Nederlanders zijn negatief over de politiek en pessimistisch over hoe de samenleving zich ontwikkelt. Hoe veranderlijk zijn die meningen? Waar zit het grootste onbehagen? Wat zijn de belangrijkste klachten van boze burgers als ze vrijelijk formuleren wat er fout gaat? Wie zijn de betrokken burgers en hoe afwijkend denken zij over maatschappelijke en politieke kwesties? En hoe kijken migranten aan tegen Nederland en zijn klagende autochtone bevolking? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen in de tweede verdiepingsstudie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). De eerste verscheen in oktober 2009 onder de titel Crisis in aantocht? en ging vooral over 2008. Nu analyseren we materiaal uit enquêtes en focusgroepen van 2009 en 2010. Om de bevindingen in perspectief te plaatsen maken we ook ruim gebruik van gegevens uit de afgelopen decennia en internationale enquêtes. Vier journalisten bieden bovendien een internationaal perspectief: als gastschrijvers duiden zij van buitenaf actuele ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en publieke opinie.
Article
Full-text available
Dit artikel poogt een ruim overzicht te bieden van dimensies van eigenrichting en de beteugeling daarvan. We inventariseren uiteenlopende vormen van informele rechtshandhaving door (groepen) burgers en de verwantschap met eigenrichting. Er is sprake van een complex samenstel van typen eigenrichting, variërende grenzen en overlap met andere vormen van sociale controle, normering en ingrijpen. Tegelijkertijd stellen we vast dat de ruimte voor de bijdrage van de burger aan rechtshandhaving minder klein is dan voorheen. Werd de burger enkele decennia terug nog ontmoedigd om actief bij te dragen aan rechtshandhaving, tegenwoordig zien politie en justitie steeds meer in dat burgers een ruimer speelveld behoeven en bij hun ingrijpen steun behoeven. Tegelijkertijd wordt sociale zelfredzaamheid meer en meer als principe van samenleven omarmd. De normen die Frans Denkers voor ‘aanvaardbare eigenrichting’ heeft opgesteld zijn daarbij van groot belang.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.