Article

Sociale verzekeringen lenen zich niet voor beleidsvrijheid gemeenten

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Dit artikel is een reactie op een interview met Minister Klaas de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze vindt het geen bezwaar dat als gevolg van decentralisatie grote verschillen tussen gemeenten op kunnen treden in de hoogte van de bijstand en de vergoedingen in het kader van de WVG. HIj vindt dit goed voor de lokale democratie. In haar reactie geeft de auteur aan dat deze beleidsterreinen het terrein moeten vormen waarop een gemeente zich kan profileren. Zij doet hierbij met name een beroep op het ideaal van de rechtsstaat, waarin naast democratie rechtsgelijkheid, rechtvaardigheid en bestuurlijk fatsoen belangrijke waarden zijn die beschermd dienen te worden. Daarom dient de rijksoverheid een grote invloed te houden op het inkomensbeleid voor de minder sterken in onze samenleving. Dit is niet alleen een praktische keuze, maar ook een principiele, omdat bepaalde verschillen tussen burgers niet acceptabel zijn.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.