Article

Nuorekkuuden ihanteista ja arjesta ennen toista maailmansotaa

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Suomalaisten ulkonäkökulutuksen historiaa tarkastelleen Riitta Oittisen (1999) mukaan, kaupungistumisen, rakennemuutoksen ja modernin kulutusyhteiskunnan muotoutumisen myötä ulkonäön merkitys alkoi kuitenkin korostua eri tavalla kuin aikaisemmin. Esimerkiksi aiemmin keskiluokkaisiksi, turhanpäiväisiksi ja maatalousyhteiskunnassa jopa turmiollisiksi leimatut kauneudenhoitotuotteet yleistyivät ja niiden käyttö yhdistettiin moderniin naiseuteen (Oittinen 1999). Näin ollen kulutuskulttuuri myös vahvisti naiseuden ja ulkonäöstä huolehtimisen kiinteää suhdetta (ks. ...
... Ennen kaikkea agraariyhteiskuntaan ja luterilaiseen etiikkaan ainakin osittain palautuvat arvot ovat sitkeästi leimanneet suomalaisessa kulutuskulttuurissa elänyttä vaatimattomuuden ihannetta. Näissä arvoissa liiallinen ulkonäöllä koreilu on yhdistetty negatiivisiin luonteenpiirteisiin, kuten turhamaisuuteen ja teeskentelyyn (Oittinen 1999;Frigård 2002;ks. myös Aikasalo 2000, 11-13;Ruohonen 2001, 130). ...
... We may ask if this reduces the pressure on Finnish women to look attractive and to find a partner who is able to support them, and on the other hand, if it increases men's pressures to be attractive. However, traditional virtues of Finnish consumer culture have included frugality, caution, and rationality (Heinonen, 1998;Wilska, 2002;Autio, 2006), and with regards to attending to one's looks, Finns have traditionally valued modesty instead of showing off (Oittinen, 1999;Frigård, 2002). For example, the finalists of the Miss Finland beauty pageant are presented every year in tabloids as 'sauna-fresh' and wearing no makeup. ...
Article
Full-text available
According to Hakim (2010), so-called erotic capital plays as important a role in people’s lives as the economic, cultural, and social capital originally introduced by Bourdieu. The theory argues that certain elements of erotic capital, in particular beauty, sexual attractiveness, and social presentation, can be performed and developed. Performing and developing is connected with consumption-related practices, which Hakim sees as highly gendered. By framing the examination in a consumer culture context, this article examines how men and women themselves perceive the importance of physical appearance and attending to it, i.e. performing and developing erotic capital, using data from a nationally representative survey of 15–64-year-old Finns (N = 908). The results suggest that performing and developing erotic capital is not only about gender, although there are differences in how men and women perceive the importance of this form of capital. The role of consumerism in people’s lives can play a key role in understanding how people see the meaning of performing and developing erotic capital.
Article
Artikkeli analysoi kahta suomalaista televisiosarjaa, joissa muuttumisleikin avulla muokataan osallistujista joko nuoremman tai vanhemman näköisiä. Tutkimus lähestyy aineistoa leikin näkökulmasta ja tarkastelee millä eri tavoin analysoitavissa tv-sarjoissa muokataan (muuttumis)leikin nimissä ikääntyviä ruumiita sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttyihin muotoihin sekä rakennetaan elämän jälkipuoliskoon liittyviä kulttuurisia odotuksia, joista ikääntymisen väistämättömyydet on pitkälti pyyhitty pois. Leikin ambivalenssi luonne nousee pintaan etenkin käsiteltäessä raskaita ja ehkä pelottaviakin aiheita, kuten omaa ikääntymistä ja elämän rajallisuutta, sekä arvotettaessa ”vanhalta” näyttävää ruumista ”rumaksi” ja ongelmalliseksi tavalla, joka voi satuttaa ja loukata. Tämän lisäksi artikkeli pohtii, millaisia uusia näkökulmia leikin käsite voisi avata tapoihin, joilla ymmärrämme ikää, koska tv-sarjojen muuttumisleikeissä on kyse myös iällä leikittelystä. Tutkimuksessa ikä avautuu leikin käsitteen kautta jatkuvasti liikkeessä olevana ja muuntuvana. Leikki mahdollistaa uusia iän esittämisen ja tekemisen tapoja, leikittelyn eri-ikäisyyksillä ja liikkumisen iän jatkumolla edes takaisin.
Kroppens förvandlingar
 • Esim
 • Frykman
Esim. Frykman, Jan (1996): Kroppens förvandlingar. Teoksessa Bodil E. B. Persson (toim.): Humaniora och medicin. Lund: Studentlitteratur (s. 179-191), s. 189.
Näkyvä nainen ja "suloinen pyörrytys". Naiset tähtinä ja tähtien kuluttajina 1920-luvun suomalaisessa elokuvajournalismissa
 • Anu Koivunen
Koivunen, Anu (1992): Näkyvä nainen ja "suloinen pyörrytys". Naiset tähtinä ja tähtien kuluttajina 1920-luvun suomalaisessa elokuvajournalismissa. Teoksessa Tapio Onnela (toim.):
Female Circulation: Medical Discourse and Popular Advertising in the Mid-Victorian Era
 • Shuttleworth Esim
 • Sally
Esim. Shuttleworth Sally (1990): Female Circulation: Medical Discourse and Popular Advertising in the Mid-Victorian Era. Teoksessa Mary Jacobus -Evelyn Fox Keller -Sally Shuttleworth (toim.):
Making Faces: The Cosmetics Industry and the Cultural Construction of Gender 1890-1930
 • Kathy Peiss
Peiss, Kathy (1990): Making Faces: The Cosmetics Industry and the Cultural Construction of Gender 1890-1930, Genders 1990:7, (s. 143-169).
Terveyttä, kauhua ja unelmia kaupan. Patenttilääkkeiden markkinat
 • Riitta Oittinen
Oittinen, Riitta (1995): Terveyttä, kauhua ja unelmia kaupan. Patenttilääkkeiden markkinat 1900
viite 6) MV:K13/803 ja 200; Prostituutiosta ja meikkaamisesta ks
 • Husso Mt
Husso mt. (ks. viite 6); MV:K13/803 ja 200; Prostituutiosta ja meikkaamisesta ks. Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä 1867-1939.
Miten herrasnaiset voivat saada kasvonsa vaaleaksi
 • Esim
Esim. Miten herrasnaiset voivat saada kasvonsa vaaleaksi, Työläisnainen 14.7.1910; "Salon tyttö": Väittelyä kaunistuskeinoista, Työläisnainen 4.8.1910; "Palvelija": Työläisnainen ja herrasnainen, Työläis-ja talonpoikaisnaisten lehti 1926: 3-4;
Teoksessa Timo Joutsivuo,-Heikki Mikkeli (toim.), (s. 169-203), s. 182 (ks. viite 51)
 • Suomessa Luvun Taitteen
luvun taitteen Suomessa. Teoksessa Timo Joutsivuo,-Heikki Mikkeli (toim.), (s. 169-203), s. 182 (ks. viite 51).
Kirja naiselle, joka tahtoo tuntea itsensä. Pori: Satakunnan kirjateollisuus, s
 • Elisabeth M Chesser
 • Sloan
Chesser, Elisabeth M. Sloan (1927): Kirja naiselle, joka tahtoo tuntea itsensä. Pori: Satakunnan kirjateollisuus, s. 115-116.
Rahvaan elämäntapa, Tiede ja edistys 1985:3, (s
 • Satu Apo
Apo, Satu (1985): Rahvaan elämäntapa, Tiede ja edistys 1985:3, (s. 234-241).
) ma. (ks. viite 34). Vuoden 1937 poikkeuksellisessa kampanjassa 45-vuotias
 • Oittinen
Oittinen (1994) ma. (ks. viite 34). Vuoden 1937 poikkeuksellisessa kampanjassa 45-vuotias, "professorinrouva, tunnettu kirjailijatar" Tyyni Tuulio mainosti kotimaista Palmu-saippuaa.
Enqvistin kauneudenhoitoinstituutti mainosti näyttävästi parafiini-injektioita ryppyihin, poskiin, profiiliin ja leukaan, Vecko Journalen 1919:10, s. XV. Ensimmäisen kotimaisen ihonhoitosarjan, Pompadourin kehittäjä Margit Grönroos aloitti kotivastaanotolla
 • Maria Esimerkiksi Tukholmalainen
Esimerkiksi tukholmalainen Maria Enqvistin kauneudenhoitoinstituutti mainosti näyttävästi parafiini-injektioita ryppyihin, poskiin, profiiliin ja leukaan, Vecko Journalen 1919:10, s. XV. Ensimmäisen kotimaisen ihonhoitosarjan, Pompadourin kehittäjä Margit Grönroos aloitti kotivastaanotolla 1924 (Kaari Utrio-Una Nuotio-Taina Heikkilä (1995):
Sosiaalilääketiede ja yhteiskunta. Katsaus suomalaisen terveyden sosiaalisia eroja koskevaan tutkimustoimintaan autonomian ajalta 1930-luvulle
 • Antti Karisto
Karisto, Antti: Sosiaalilääketiede ja yhteiskunta. Katsaus suomalaisen terveyden sosiaalisia eroja koskevaan tutkimustoimintaan autonomian ajalta 1930-luvulle.
WSOY 1981, s. 157. Boken om vårt land ilmestyi ensimmäisen kerran
 • Helsinki
Helsinki: WSOY 1981, s. 157. Boken om vårt land ilmestyi ensimmäisen kerran 1875.
Lys, luft og renlighed. Den moderne socialhygiejnes födsel. Akademisk Förlag. 51 Puhtaudesta ks. Douglas, Mary: Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo
 • Lars-Henrik Denmark
 • Jens Schmidt-Kristensen
 • Erik
Denmark; Lars-Henrik Schmidt-Kristensen, Jens Erik (1986): Lys, luft og renlighed. Den moderne socialhygiejnes födsel. Akademisk Förlag. 51 Puhtaudesta ks. Douglas, Mary: Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London, Routledge 1966; Frykman, Jonas-Löfgren, Orvar: Den kultiverade människan. Lund (1979) 1983; terveysvalistuksesta ks. esim.
Suomen kuvalehti 1930:3, s. 120-121. Kuvia julkaistiin lehdessä pitkin kevättä ja tulokset äitienpäivänä numerossa 1930:19, s
 • Kilpailua Kolme Kiehtovaa
Kolme kiehtovaa kilpailua, Suomen kuvalehti 1930:3, s. 120-121. Kuvia julkaistiin lehdessä pitkin kevättä ja tulokset äitienpäivänä numerossa 1930:19, s. 845.
The Heroic Man and the Ever Changing Woman: Gender and Politics in European Communism, 1917-1950 Teoksessa Laura L. Frader-Sonya Rose (toim.): Gender and Class in Modern Europe (s. 311-352), s. 333-337, 341, 348. 66 Oletko niin kaunis kuin voisit olla? Elanto 3.2
 • Eric D Weitz
Eric D. Weitz (1996): The Heroic Man and the Ever Changing Woman: Gender and Politics in European Communism, 1917-1950. Teoksessa Laura L. Frader-Sonya Rose (toim.): Gender and Class in Modern Europe. Ithaca: Cornell University Press (s. 311-352), s. 333-337, 341, 348. 66 Oletko niin kaunis kuin voisit olla? Elanto 3.2.1937; Make up eli toinen parannettu painos, Elanto 17.2.1939; Mainosta, jossa 100% totta, Elanto 9.6.1939.
The Domestic Interior: Technology and the Home Teoksessa Ian McNeil (toim.): An Encyclopaedia of the History of Technology. London: Routledge (s. 902-948), s. 923. 10 Puhtaus-aineisto
 • Doreen Yarwood
Yarwood, Doreen (1990): The Domestic Interior: Technology and the Home. Teoksessa Ian McNeil (toim.): An Encyclopaedia of the History of Technology. London: Routledge (s. 902-948), s. 923. 10 Puhtaus-aineisto (1980), SKS; Kansanlääkintäkortisto: ihonhoito, SKS; Husso, mt. (ks. viite 6); MV:K13/383.
Studentlitteratur (s. 179-191), s. 189. 15 A-B Åströmin teknillisen tehtaan mainos, Työväen kalenteri 1916, s. XIV. 16 Heikkilä
 • Humaniora Och Medicin
 • Lund
Humaniora och medicin. Lund: Studentlitteratur (s. 179-191), s. 189. 15 A-B Åströmin teknillisen tehtaan mainos, Työväen kalenteri 1916, s. XIV. 16 Heikkilä, Tiina (1988): Saippuasta nykyaikaisiin pesuaineisiin. Tammisaari: Tekniikan museon julkaisuja III.
Kuvalehtien kehitys yleisaikakauslehdiksi 1918-1934
 • Ari Uino
Uino, Ari (1991): Kuvalehtien kehitys yleisaikakauslehdiksi 1918-1934. Teoksessa Päiviö Tommila (päätoimittaja): Suomen lehdistön historia 8. Aikakauslehdistön historia. Yleisaikakauslehdet, Jyväskylä: Gummerus (s. 81-105), 90-91;
Kulttuurihistoriallinen kuva-arkisto, hakusanat toalettilaukut ja toaletti, MV; Saara Kääriö, Puhtaus-aineisto, (1980) SKS; MV:K13/64 ja 276. 19 Hilkka Saari, Puhtaus-aineisto Puhrasta tuli. Tarinoita rajaportin saunasta. Tampere: Pispalan saunayhdistys, s. 66Kemikaalikauppiasyhdistyksen jäsen
 • Husso Mt
 • Brevlåda
Husso mt. (ks. viite 6); Kulttuurihistoriallinen kuva-arkisto, hakusanat toalettilaukut ja toaletti, MV; Saara Kääriö, Puhtaus-aineisto, (1980) SKS; MV:K13/64 ja 276. 19 Hilkka Saari, Puhtaus-aineisto (1980), SKS: ks. myös esim. Sanna KivimäkiMarianna Laiho (1996): Puhrasta tuli. Tarinoita rajaportin saunasta. Tampere: Pispalan saunayhdistys, s. 66. 20 "Kemikaalikauppiasyhdistyksen jäsen": Brevlåda, Veritas 1932:7, s. 39. 21 Emännän tietosanakirja II (1930): Porvoo: WSOY, s. 321-323.
Työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1920-30-luvun Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura, s. 233-239
 • Mahdollisuuksien Aika
Mahdollisuuksien aika. Työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1920-30-luvun Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura, s. 233-239; Liljeström, Marianne (1996): Emanciperad till underordning. Det sovjetiska könssystemets uppkomst och diskursiva reproduktion.
Adorned in Dreams. Fashion and modernity. London: Virago, s. 111. 63 Naisen kolmas ikäkausi, Työläisnainen 4
 • Elisabeth Wilson
62 Wilson, Elisabeth (1985): Adorned in Dreams. Fashion and modernity. London: Virago, s. 111. 63 Naisen kolmas ikäkausi, Työläisnainen 4. ja 11.7.1912.
Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus Helsinki: SKS (s. 169-194) Uutta naista etsimässä. Teoksessa Onnela (toim.) mt. (s. 98-112); esim. Elokuvatähtien kasvojenhoitosalaisuuksia
 • Vampyyrinainen Ja Kenkkuniemen Sauna
Vampyyrinainen ja kenkkuniemen sauna. Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. Helsinki: SKS (s. 169-194); Ritva Hapuli, Anu Koivunen, Päivi Lappalainen ja Lea Rojola (1992): Uutta naista etsimässä. Teoksessa Onnela (toim.) mt. (s. 98-112); esim. Elokuvatähtien kasvojenhoitosalaisuuksia, ElokuvaAitta 1932:2, s. 94.
Kauneudenkirja. Lahja naisille. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto, s. 309-310; ks
42 Esim. T:ri Georg Merzbach (1922): Kauneudenkirja. Lahja naisille. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto, s. 309-310; ks. Oittinen (1994) s. 214-215 (ks. viite 34).
Vanheneminen kauneuden ja terveydenhoidollisissa opaskirjoissa 1920-1930-luvulla. Teoksessa Ismo Häkkinen (toim.): Valon ja varjon vuosikymmen. Helsinki: Helsingin yliopiston talous-ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 25 (s
 • Tiina Pietarinen
Pietarinen, Tiina (1991): Nuoruuden salaisuus. Vanheneminen kauneuden ja terveydenhoidollisissa opaskirjoissa 1920-1930-luvulla. Teoksessa Ismo Häkkinen (toim.): Valon ja varjon vuosikymmen. Helsinki: Helsingin yliopiston talous-ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 25 (s. 35-48).
Työväestölle tarjotuista 1920-luvun naisihanteista ks
Työväestölle tarjotuista 1920-luvun naisihanteista ks. Maria Lähteenmäki (1995):
Asiaan innostunut": Väärät kaunistuskeinot ja avioliitto, Työläisnainen 14.7.1910. 59 "Pirjetta": Saavatko miehet olla rumia? Aitta 1930:11, s
 • Esim
Esim. "Asiaan innostunut": Väärät kaunistuskeinot ja avioliitto, Työläisnainen 14.7.1910. 59 "Pirjetta": Saavatko miehet olla rumia? Aitta 1930:11, s. 46-49;
Kauneutta etsimässä, Maailma elokuu 1920, s. 158-160; Suomen sosialidemokraatissa vuonna 1928 ilmestyneiden Eau de Cologne mainoksien mukaan "kulttuuri-ihminen piti suuressa arvossa hygieenistä ruumiin ja kasvojen hoitoa 48 Mitä on kauneus? Maailma 1919, kesäkuu, s. 636. 49 Naisten kirjoja
 • F Edwin
 • Bowers
Edwin F. Bowers: Kauneutta etsimässä, Maailma elokuu 1920, s. 158-160; Suomen sosialidemokraatissa vuonna 1928 ilmestyneiden Eau de Cologne mainoksien mukaan "kulttuuri-ihminen piti suuressa arvossa hygieenistä ruumiin ja kasvojen hoitoa." 48 Mitä on kauneus? Maailma 1919, kesäkuu, s. 636. 49 Naisten kirjoja, Otavainen 1921:2, s. 7; Mirjam Heino (Kersti Bergroth) (1925):
Teoksessa Ian McNeil (toim.): An Encyclopaedia of the History of Technology. London: Routledge (s
 • Doreen Yarwood
Yarwood, Doreen (1990): The Domestic Interior: Technology and the Home. Teoksessa Ian McNeil (toim.): An Encyclopaedia of the History of Technology. London: Routledge (s. 902-948), s. 923.
SKS; Kansanlääkintäkortisto: ihonhoito, SKS; Husso, mt. (ks. viite 6)
 • Puhtaus-Aineisto
Puhtaus-aineisto (1980), SKS; Kansanlääkintäkortisto: ihonhoito, SKS; Husso, mt. (ks. viite 6); MV:K13/383.
Naiset tähtinä ja tähtien kuluttajina 1920-luvun suomalaisessa elokuvajournalismissa. Teoksessa Tapio Onnela (toim.): Vampyyrinainen ja kenkkuniemen sauna. Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. Helsinki: SKS (s
 • Anu Koivunen
Koivunen, Anu (1992): Näkyvä nainen ja "suloinen pyörrytys". Naiset tähtinä ja tähtien kuluttajina 1920-luvun suomalaisessa elokuvajournalismissa. Teoksessa Tapio Onnela (toim.): Vampyyrinainen ja kenkkuniemen sauna. Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. Helsinki: SKS (s. 169-194);
Uutta naista etsimässä. Teoksessa Onnela (toim.) mt. (s. 98-112); esim. Elokuvatähtien kasvojenhoitosalaisuuksia, Elokuva-Aitta 1932:2, s
 • Ritva Hapuli
 • Anu Koivunen
 • Päivi Lappalainen Ja
 • Lea Rojola
Ritva Hapuli, Anu Koivunen, Päivi Lappalainen ja Lea Rojola (1992): Uutta naista etsimässä. Teoksessa Onnela (toim.) mt. (s. 98-112); esim. Elokuvatähtien kasvojenhoitosalaisuuksia, Elokuva-Aitta 1932:2, s. 94.
Suomalaisen naistyypin etsiminen. Teoksessa Aira Kemiläinen (toim.): Mongoleja vai germaaneja. Rotuteorioiden suomalaiset. Historiallinen arkisto 86. Helsinki: Suomen historiallinen seura (s. 421-446) ja Leisku
 • Kauneuskilpailuista Ks
 • Marjatta Hietala
Kauneuskilpailuista ks. Hietala, Marjatta (1985): Suomalaisen naistyypin etsiminen. Teoksessa Aira Kemiläinen (toim.): Mongoleja vai germaaneja. Rotuteorioiden suomalaiset. Historiallinen arkisto 86. Helsinki: Suomen historiallinen seura (s. 421-446) ja Leisku, Aulikki (1996): Kauneuskilpailut Suomessa 1919-1939. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
Maailma kesäkuu 1919, s. 702; Toimituksen tuolilta
 • Maailman Kauneuskilpailu
Maailman kauneuskilpailu, Maailma kesäkuu 1919, s. 702; Toimituksen tuolilta, Maailma heinäkuu 1919, s. 96;
Suomalainen naistyyppi taiteessamme
 • L Wennervirta
Wennervirta, L.: Suomalainen naistyyppi taiteessamme, Suomen kuvalehti 1926:5, s. 162-164.
Naisten ja kotien lehdet aikansa kuvastimina. Teoksessa Päiviö Tommila (päätoimittaja) mt. (s
 • Raili Malmberg
Malmberg, Raili (1991): Naisten ja kotien lehdet aikansa kuvastimina. Teoksessa Päiviö Tommila (päätoimittaja) mt. (s. 193-291).
Keksi tuo kekseliäs keksintö" -Matka menneen maailman mainoselokuviin. Teoksessa Elina Katainen (toim.): Kotomaan koko kuva. Kirjoituksia elokuvasta ja 1930-luvun sosiaalihistoriasta
 • Mainoskuvista Ks
 • Päivi Hovi
Mainoskuvista ks. Hovi, Päivi (1990): Mainoskuva Suomessa. Kehitys ja vaikutteet 1890-luvulta 1930-luvun alkuun. Taideteollisen koulun julkaisusarja A8. Jyväskylä: Gummerus; ks. myös Eskola, Anna -Kaisa Kauranen -Päivi Lehto -Pia Leminen -Marika Tolvanen (1993): "Keksi tuo kekseliäs keksintö" -Matka menneen maailman mainoselokuviin. Teoksessa Elina Katainen (toim.): Kotomaan koko kuva. Kirjoituksia elokuvasta ja 1930-luvun sosiaalihistoriasta, Historiallinen arkisto 100, Helsinki: Suomen historiallinen seura (s. 162-184).
Vanhuuden "välttäminen" viime vuosisadan lopulta toiseen maailmasotaan
 • Riitta Oittinen
Oittinen, Riitta (1994): Vanhuuden "välttäminen" viime vuosisadan lopulta toiseen maailmasotaan. Teoksessa Jan-Erik Ruth ja Antti Uutela (toim.): Vanheneminen ja yhteiskunnan muutos. Helsinki: Gaudeamus (s. 201-220).
Uusi Hellas. Made in Germany
 • Olavi Paavolainen
Paavolainen, Olavi: Uusi Hellas. Made in Germany, Tulenkantajat 1929:6-7, s. 126.
6 menestyksellistä ilmoitussarjaa, Mainostaja 1934:1, s. 16
 • Esim
Esim. 6 menestyksellistä ilmoitussarjaa, Mainostaja 1934:1, s. 16.
Aitta-lehden mainokset
 • Esim
Esim. Aitta-lehden mainokset 1926-1929.
Stockmann sadan vuoden aikana 1862-1962. Helsinki: Tilgmannin kirjapaino, s. 137; MV:n historian kuva-arkisto
 • Birger Damstén
Damstén, Birger (1961): Stockmann sadan vuoden aikana 1862-1962. Helsinki: Tilgmannin kirjapaino, s. 137; MV:n historian kuva-arkisto, Stockmannin valokuvakokoelma.
Kauneutta etsimässä, Maailma elokuu 1920, s. 158-160; Suomen sosialidemokraatissa vuonna 1928 ilmestyneiden Eau de Cologne mainoksien mukaan "kulttuuri-ihminen piti suuressa arvossa hygieenistä ruumiin ja kasvojen hoitoa
 • Edwin F Bowers
Edwin F. Bowers: Kauneutta etsimässä, Maailma elokuu 1920, s. 158-160; Suomen sosialidemokraatissa vuonna 1928 ilmestyneiden Eau de Cologne mainoksien mukaan "kulttuuri-ihminen piti suuressa arvossa hygieenistä ruumiin ja kasvojen hoitoa." 48 Mitä on kauneus? Maailma 1919, kesäkuu, s. 636.
Otavainen 1921:2, s. 7; Mirjam Heino (Kersti Bergroth) (1925): Miellyttämisen taito. Oppikirja "epäonnistuneille
 • Naisten Kirjoja
Naisten kirjoja, Otavainen 1921:2, s. 7; Mirjam Heino (Kersti Bergroth) (1925): Miellyttämisen taito. Oppikirja "epäonnistuneille". Helsinki, s. 13;
Rent og urent. Hovestadens piger og fruer 1880-1920. Denmark; Lars-Henrik Schmidt -Kristensen
 • Tinne Vammen
Vammen, Tinne (1986): Rent og urent. Hovestadens piger og fruer 1880-1920. Denmark; Lars-Henrik Schmidt -Kristensen, Jens Erik (1986): Lys, luft og renlighed. Den moderne socialhygiejnes födsel. Akademisk Förlag.
Ennen myöhemmän ajan lisäyksiä ja uudelleen kuvitettuna. Paavo Cajanderin suomennoksen pohjalta toimittanut Vesa Mäkinen
 • Sakari Topelius
 • Maamme Kirja
52 Topelius, Sakari Maamme kirja. Ennen myöhemmän ajan lisäyksiä ja uudelleen kuvitettuna. Paavo Cajanderin suomennoksen pohjalta toimittanut Vesa Mäkinen.
Julkaisematon käsikirjoitus. Stockmannin tavarataloon otettiin myyjiksi 1930-luvulla yleensä vain alle 30-vuotiaita. Hauska ulkonäkö oli eduksi ja työhakemukseen piti liittää valokuva
 • Tilanteesta
 • Marjaliisa Hentilä
Tilanteesta kaupan alalla ks. Hentilä, Marjaliisa (1998): Julkaisematon käsikirjoitus. Stockmannin tavarataloon otettiin myyjiksi 1930-luvulla yleensä vain alle 30-vuotiaita. Hauska ulkonäkö oli eduksi ja työhakemukseen piti liittää valokuva. Jo talossa olevilla ei ollut yläikärajaa. ks. Anna Finnilä (1993): Stockmann: suuri tavaratalo. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, s. 38, 47.