Article

KONYA İLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OSMOZ VE DİFÜZYON KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

ABSTRACT

ÖZET: Biyoloji canli bilimidir. Fakat Kimya ve Fizik gibi diğer bilimlerle iç içedir. Bu yüzden bu bilimlerdeki kavramlarin birbiriyle ilişkisinin çok iyi anlaşilmasi gerekmektedir. Bu araştirmada Konya ili merkez ilçelerdeki üç liseden (Cumhuriyet Lisesi, Konya Lisesi , Fen Lisesi), toplam 192 öğrenciye difüzyon ve osmoz konusu ile ile ilgili 15 adet çoktan seçmeli sorular içeren bir test uygulanmiştir. Osmoz ve difüzyon olaylarinin özellikle Kimya biliminde de incelenmesinden dolayi sorular hazirlanirken olayin kimyasal yönü de incelenmeye çalişilmiştir. Sonuçlarin istatistiksel analizinde t-testi ile varyans analizi uygulanmiş ve öğrencilerin incelenen konularda yanliş kavramalarinin bulunduğu gözlenmiştir. En fazla yanliş kavrama Konya Lisesinde daha sonra Cumhuriyet Lisesinde ve en az yanliş kavrama ise Fen Lisesi öğrencilerinde görülmüştür. 1.GİRİŞ : Saunders ve Shepardon (1987), Fen Eğitiminde kavramlar verilirken öğrencilerin düşünme yeteneğinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirmiştir. Westbrook (1992) ve Smith (1992) Fen Bilimlerinde öğrencilere soyut kavram gelişimini tamamlamadan öğretilmesinin, öğrenme üzerinde olumsuz etki yaptiğini belirtmiştir. Novak (1984), ders programinda konularin amaçlarinin belirgin olmasinin ve konularin ilgili başka konularla bağlantili olmasina kesinlikle dikkat edilmesinin gerektiğini vurgulamiştir. Öğrencilerin biyoloji kavramlarini anlamalari üzerine yapilan bir araştirmada, öğrencinin biyolojide herhangi bir konu ile ilgili kavramlarinin eksik veya bir kavrama alternatif düşüncelere sahip olduğu gösterilmiştir (Westbrook, 1992).

Download full-text

Full-text

Available from: Muhsin Konuk, Mar 03, 2015
  • Source
    • "Therefore, they underachieve in many cases and they construct many concepts wrongly (Çepni, 2005). Biology is one of the courses in science content areas which often includes many misconceptions due to consisting of abstract topics (Konuk and Kılıç, 2002). One of the topics which students underachieve and misconceive in biology is ethanol fermentation (Yip, 2000). "

    Full-text · Article · Oct 2013
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: The aim of this study was to explore a group of prospective primary teachers’ conceptual understanding of diffusion and osmosis as they implemented a 5E constructivist model and related materials in a science methods course. Fifty prospective primary teachers’ ideas were elicited using a pre- and post-test and delayed post-test survey consisting of ten two-tier questions of which an explanatory part was integral. Individual interviews were conducted with six prospective teachers at the end of the implementation of the unit using four questions. Test scores were analyzed quantitatively and qualitatively. Post-instructional interviews were analyzed qualitatively. Statistical analysis using one-way ANOVA of student test scores pointed to statistically significant differences between pre- and post- and delayed post-test (p < 0.05). A qualitative analysis of the prospective teachers’ explanations in the two-tier questions revealed changes in their ideas overtime. Both quantitative and qualitative analyses suggest that the teaching activities promoted students’ conceptual understanding. No statistically significant differences were found between post-test and delayed post-test scores, suggesting that the teaching activities based on 5E model enabled students to retain their new conceptual understanding.
    No preview · Article · Feb 2013 · Journal of Science Education and Technology