Article

Klare taal: wat kunnen computermodellen ons leren over taalevolutie?

Authors:
  • Ghent University/University of Plymouth
Article

Klare taal: wat kunnen computermodellen ons leren over taalevolutie?

If you want to read the PDF, try requesting it from the authors.

Abstract

N atuurlijke taal is een bijzonder complex fenomeen en verschillende aspecten zijn nauwelijks of helemaal niet bestudeerd in het traditionele taalonderzoek. In deze bijdrage gaan we in op het dynamische gedrag van taal in een groep taalgebruikers. Een uitgelezen manier om dynamisch gedrag te bestuderen is door gebruik te maken v an computersimulaties. In deze simulaties wordt een individu gemodelleerd als een eenvoudig computerprogramma; meerdere van deze computerprogramma's vormen d an een populatie van individuen. Computers laten het probleemloos simuleren van grote groepen van eenvoudige individuen toe, zodat het mogelijk wordt om interacties op grote schaal en over een grote tijdspanne te volgen. In deze bijdrage beschrijven we de componenten van dergelijke computermodellen en a ls concreet voorbeeld beschouwen we enkele stapsgewijs complexere modellen die het aanleren van een lexicon bestuderen, en een model dat nagaat in hoeverre m enselijke kleurcategorieën kunnen beïnvloed worden door taal. S leutelwoorden: taalevolutie, computersimulatie, dynamische processen, zelforganisatie, kleurcategorieën.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.