Article

NETWERKEN EN PRESTEREN: DE INVLOED VAN PERSOON- LIJKE NETWERKEN VAN MIDDELBARE SCHOLIEREN OP HUN PRESTATIEMOTIVATIE EN HUN SCHOOLPRESTATIE

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Secondary scholars find themselves within an important phase of life: they start to become more independent individuals and choose to a larger extent with whom they want to associate. They compose their own network from all the persons they meet in their surroundings (relatives, schoolmates, etc.). We consider an individual network as a means for reaching personal goals. We assume that an important goal at school is to achieve good grades. Another important goal is having social contacts for sociability. We analyze how these two ends are related to each other and to what extent the personal network of a pupil will influence his motivation and achievement at school. Given the social capital theory we formulate hypotheses about which part of a pupils' network forms a resource to realize good grades. We show that networks play a substantial role in the explanation of achievement and especially in the explanation of the motivation to achieve good results. However, we find merely influences of instrumental relations on the motivation and not on the achievement itself. Further more, we find that in particular a relation with parents based on trust is important for motivation and achievement at school. 1 Inleiding Scholieren in het voortgezet onderwijs brengen een groot deel van hun tijd door op school. Ze komen andere leerlingen tegen in de klas, in de kantine en op het schoolplein tijdens pauzes en tussenuren. De school vormt voor hen een belangrijke - misschien zelfs de belangrijkste - plek waar ze potentiële netwerkleden kunnen ontmoeten. Daarnaast wonen vrijwel alle middelbare scholieren nog bij hun familie. De familieleden zijn ook belangrijke leden van het netwerk van scholieren. Een derde plek waar scholieren anderen tegen kunnen komen is de straat, de buurt, een vereniging zoals een sport- of muziekvereniging of in een kerkgenootschap. Uit al deze contacten bouwen de scholieren hun persoonlijk netwerk van relaties op. Onderzoek binnen de theorie van het sociaal kapitaal vat netwerken op als één van de hulpbronnen die ertoe bijdragen dat mensen hun doelen kunnen bereiken (cf. Flap 1988). Op school wordt tevens gepoogd nog een andere hulpbron op te bouwen, namelijk een goede schoolprestatie. Goede prestaties, afgemeten in hoge cijfers, vormen hulpbronnen op lange en korte termijn. Goede schoolprestaties helpen bij het bereiken van een maatschappelijke positie later en daarvóór bij het toegelaten worden tot de opleiding naar keuze. We onderscheiden in deze bijdrage dus twee belangrijke typen hulpbronnen die middelbare scholieren opdoen: persoonlijke netwerken en prestaties. Hoe hangen deze met * Annette Roest is als assistent in opleiding en Beate Völker is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep sociologie/ICS van de Universiteit Utrecht. Annelies Kassenberg is werkzaam als onderzoeker bij het Projectbureau van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) in Rotterdam. De auteurs bedanken Anne Bert Dijkstra voor het beschikbaar stellen van data en voor zijn adviezen. Correspondentie kan men richten aan: Annette Roest, Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht. E-mail: a.roest@fss.uu.nl.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.