Book

Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy.

Edition: first edition, Publisher: Wydawnictwo Help-Med Kraków, ISBN: 978-83-933064-3-5