Article

Nadir Miyeloproliferatif Bozukluklar: Miyeloproliferatif Neoplazilerin Genetiği

Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 06/2013; 6(1):1-12.

ABSTRACT

Miyeloproliferatif neoplaziler (MPN), genetik olarak transforme olmuş kök hücrelerden kaynaklanan,
miyeloid hiperplazi ve artmış lösemik transformasyon riskiyle karakterize, klonal hematopoietik bozukluklardır. JAK2-V617F mutasyonunun 2005 yılında keşfinden bu yana, BCR-ABL1 negatif MPN’lerin oluşumundan ve klinik seyrinden sorumlu moleküler ve genetik mekanizmalar hakkındaki bilgimiz önemli ölçüde artmıştır. Tanı ve tedavi yaklaşımlarında sırtını neredeyse tümüyle BCR-ABL1 füzyon genine dayamış olan kronik miyeloid lösemiden farklı olarak, BCR-ABL1 negatif MPN’lerin patogenezi, oldukça karmaşık ve birbiriyle etkileşim halindeki süreçlerden beslenmektedir. Başta tirozin kinazlar olmak üzere sitokin reseptör sinyalizasyonu, RNA splayzing ve gen ifadesinin kontrolüyle ilgili epigenetik düzenlemelerde görevli genler ile kritik transkripsiyon faktörlerini kodlayan pek çok gendeki mutasyonların, MPN fenotipinin oluşmasına katkı yaptığı gösterilmiştir. Bununla birlikte halen BCR-ABL1 negatif MPN’lerin patogeneziyle ilgili olarak birçok temel soru cevaplanmayı beklemektedir. Genetik/genomik/epigenetik tekniklerin gelişmesi ve yaygınlaşması, MPN’lerle ilişkili somatik mutasyonların, kromozom yeniden düzenlemelerinin ve kopya sayısı düzensizliklerinin ayrıntılı olarak tanımlanmasında önemli fırsatlar yaratacaktır.

Download full-text

Full-text

Available from: Ferda Tekin Turhan