Article

Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pomników i rezerwatów przyrody (Inanimate nature conservation in Poland with particular reference to nature monuments and nature reserves)

01/2012;
Download full-text

Full-text

Available from: Krzysztof Miśkiewicz
This research doesn't cite any other publications.