Article

De percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde bij kinderen: een review

Belgisch tijdschrift voor geneeskunde 01/2011; 67(3):129-134. DOI: 10.2143/TVG.67.03.2000907

ABSTRACT

Inleiding De percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde is een nuttig hulpmiddel voor patiënten die gedurende minstens 3 maanden enterale nutritionele ondersteuning nodig hebben. Hoewel de procedure oorspronkelijk door pediaters (1980, Gauderer en Ponsky) werd ontworpen, wordt deze tegenwoordig ook vaak bij volwassenen toegepast. Momenteel gebeurt slechts 4% van de PEG-plaatsingen bij kinderen (1, 2). Aanvankelijk werd de procedure met het nodige scepticisme onthaald, doch tegenwoordig is het de tweede belangrijkste reden voor het uitvoeren van een gastroscopie in Amerika (2). De techniek en de verzorging van de PEG-sonde Het vormen van een gastrostomie door middel van een PEG-sonde berust op het ontstaan van een adhesie rond de sonde door de continue oppositie van de maag tegen de buikwand door de voedingssonde. Deze adhesie is al 30 uur na de plaatsing aantoonbaar (3). Profylactische antibiotica De meeste studies en reviewartikels gaan over het pro-fylactisch antibioticagebruik bij volwassenen. Bij deze DE PRAKTIJK De percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde bij kinderen: een review Samenvatting Het gebruik van de percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde bij kinderen wordt beschreven. De PEG-sonde is een veelgebruikt hulpmiddel om de voedingstoestand van kinderen te verbeteren. De plaat-singsmethode en de onmiddellijke verwikkelingen worden uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op de indicaties en contra-indicaties met het huidige advies voor kinderen met speciale aandoeningen of behandelingen zoals immuniteitsstoornissen, ventriculoperitoneale drains of peritoneale dialyse. Ook de laattijdige verwikkelingen en hun behandeling worden verklaard en geïllustreerd. Tot slot wordt ingegaan op verschillende typen son-des die bij in een gastrostomie kunnen worden gebruikt.

  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Monocentric retrospective paediatric study describing indications for gastrostomy and major complications, compared to literature data as part of a quality check. Records of all gastrostomy patients consulting at the UZ Ghent paediatric gastro-enterology department between January 2007-December 2009 were reviewed in December 2010 regarding indication, age and weight at tube insertion, insertion method, major complications and current gastrostomy tube type. 178 patients were included of which 165 (93%) were placed using the endoscopic pull technique, the others were placed surgically (n = 13). Neurodevelopmental disability with oral motor dysfunction was the major indication (113, 63%). Other indications were failure to thrive due to concomitant disease (65, 37%). Median age at tube insertion was 3yr (interquartile range (IQR) 0.6-9) with median tube time of 3.9 yr (IQR 1.9-7.2). Immediate complications were 1 peritonitis and 1 post-insertion fever episode. Late complications (10, 5.6%) were 1 gastrocolic fistula, 1 dislocation and 8 buried bumpers after 4 yr (range 35-10.4) of tube insertion. The incidence of buried bumper increased significantly with increasing PEG tube time (P < 0.01). Gastro-oesophageal reflux disease (GORD) led to Nissen fundoplication in 45 (25.3%) patients. The proportion of patients receiving a fundoplication remained about 20% over time but the time lapse between the 2 procedures decreased significantly. The development of buried bumper is associated to prolonged PEG tube use. In case of important GORD laparoscopic Nissen procedure and PEG placement can be performed simultaneously without increasing complication rate.
    Full-text · Article · Mar 2014 · Acta gastro-enterologica Belgica