Article

Ülkemizde ve Avrupa Ekonomik Topluluğunda Uygulanan Katma Değer Vergisinin Karşılaştırılması

Gazi Universitesi
İktisat İşletme ve Finans (Impact Factor: 0.27). 02/1988; 3(27):19-28. DOI: 10.3848/iif.1988.27.5384
Source: RePEc
0 Followers
 · 
0 Reads