Chapter

Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta

In book: OBCY W POZNANIU. Historyczna metropolia jako osrodek turystyki kulturowej, Edition: Poznan / Kraków, Chapter: 6, Publisher: KulTour / Proksenia, pp.140-183