Article

YAPAY SİNİR AĞI VE BULANIK ÇIKARIM YÖNTEMLERİ İLE İZOLATÖR BİÇİM OPTİMİZASYONU

ABSTRACT

ZET Yüksek gerilim tekniğinde, optimum elektrot ve izolatör tasarımındaki gelişmeler, son yıllarda önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışmada bir izolatörün biçimi, Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Çıkarım Sistemi kullanılarak, izolatör yüzeyindeki elektrik alan şiddeti düzgün ve olabildiğince küçük olacak şekilde optimize edilmiştir.

Download full-text

Full-text

Available from: Özcan Kalenderli, Nov 25, 2015