Article

Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken

Kind en adolescent 12/2007; 28(4):167-172. DOI: 10.1007/BF03061036

ABSTRACT

Aanwijzingen voor specifieke motivationele en leerproblemen van meer- of hoogbegaafde leerlingen in het Nederlandse onderwijs
zijn vooral kwalitatief van aard. Recentelijk zijn enkele resultaten van kwantitatief longitudinaal onderzoek beschikbaar
gekomen. In een eerste grootschalig onderzoek blijkt dat hoogbegaafde leerlingen in de eerste jaren van het basisonderwijs
negatieve sociaal-emotionele en cognitieve invloeden kunnen ervaren vanwege ‘beperkende’ kenmerken in hun schoolsituatie.
In een tweede kleinschalig onderzoek komt naar voren dat hoogbegaafde leerlingen zowel in het basisonderwijs als bij de overgang
van basis- naar voortgezet onderwijs positieve effecten kunnen ervaren vanuit hun thuissituatie; daarentegen kunnen zij negatieve
effecten ondervinden van voor hen speciaal ontworpen leerarrangementen (‘plusklassen’). De onderzoeksresultaten leiden tot
aanbevelingen ter systematische verbetering van de Nederlandse onderwijspraktijk.

Download full-text

Full-text

Available from: Ton Mooij, Nov 25, 2015
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: PQ staat in dit boek voor ‘pedagogisch quotiënt’. Een quotiënt als rekenkundige bewerking is ‘de uitkomst van een deling’ (Den Boon & Geeraerts, 2005) en een deling kan gezien worden als de verhouding van twee getallen tot elkaar. Het intelligentiequotiënt (IQ) geeft oorspronkelijk de verhouding tussen verstandelijke leeftijd en kalenderleeftijd aan (Drenth & Sijtsma, 2006). Het pedagogisch quotiënt wordt in dit boek gezien als de verhouding tussen de gerealiseerde pedagogische omgang en het ideale of beoogde beeld daarvan. In het ideale beeld van het onderwijs wordt tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Het pedagogische quotiënt drukt uit in welke mate de leraar of de school tegemoet kan komen aan deze behoeften.
    No preview · Article · Jan 2009
  • Source

    Full-text · Article · Jan 2006