Article

Indicatiestelling voor de Sociale Werkvoorziening

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 06/2002; 10(6):186-188. DOI: 10.1007/BF03073745

ABSTRACT

Het hoofddoel van deze richtlijn is de bevordering van een optimale en uniforme wijze van beoordeling door de bedrijfsarts
voor het indicatieadvies ten behoeve van en voor de sociale werkvoorziening (SW), gegeven de specifiek Nederlandse wetgeving
en uitvoeringspraktijk. Nevendoel is het leveren van een bijdrage aan een zorgvuldige wijze van verzamelen en hanteren van
de benodigde medische gegevens.

0 Followers
 · 
5 Reads