Article

De ontwikkeling van een Belgische zorgleidraad voor huisartsen over beslissingen aan het levenseinde

Huisarts en wetenschap 08/2006; 49(8):578-585. DOI: 10.1007/BF03084841

ABSTRACT

Deschepper R, Michiels E, Vander Stichele R, Bernheim JL, De Keyser E, Van Der Kelen G, Mortier F, Deliens L. De ontwikkeling
van een Belgische zorgleidraad voor huisartsen over beslissingen aan het levenseinde. Huisarts Wet 2006;49(8):404-10.

Inleiding In dit onderzoek beschrijven we hoe we een zorgleidraad hebben ontwikkeld voor huisartsen over communicatie met terminaal
zieke patiënten die thuis willen sterven.

Methoden Driefaseproces. Ontwerpfase: we hebben bevindingen uit de literatuur gestructureerd en gewogen door middel van een focusgroep
met huisartsen (n=8). Verdiepingsfase: we verzamelden kwalitatieve data over het patiënten- en zorgverlenersperspectief door
middel van een focusgroep van naasten (n=7), diepte-interviews met terminaal zieken (n=17) en een kwaliteitskring van zorgverleners
(n=11). Toetsingsfase: we beoordeelden de aanvaardbaarheid van het voorontwerp in bipolaire focusgroepen (huisartsen-verpleegkundigen
(n=12) en huisartsen-specialisten (n=9)) en commentaar per e-mail door experts (n=41).

Resultaten Zorgverleners en patiënten gaven aan dat ze grote behoefte hebben aan een begrijpelijke zorgleidraad over communicatie aan
het levenseinde. Ze kenden de grootste prioriteit toe aan vier thema’s: de waarheidsmededeling, exploratie van wensen rond
het levenseinde, omgaan met enerzijds disproportionele behandelingen en anderzijds met euthanasieverzoeken. Andere thema’s
die naar voor kwamen, waren: continuïteit van zorg door de huisarts, voeding en vocht in de stervensfase en de technische
aspecten van euthanasie.

Beschouwing Het bleek haalbaar om een zorgleidraad te ontwikkelen voor huisartsen op basis van de drie hoekstenen van evidence-based
medicine: literatuuronderzoek, patiëntenvisies en ervaring van deskundigen. Ondanks verschillen tussen België en Nederland
is deze zorgleidraad ook relevant voor Nederlandse huisartsen.

België-euthanasie-kwaliteit van zorg-onderzoek-richtlijnen-terminale zorg

1 Follower
 · 
17 Reads