Article

Veelzijdige partijdigheid

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Oog hebben voor de vele kanten van de waarheid en erkenning geven aan iedereen die in een relationeel conflict betrokken is. Daarom gaat het bij ‘veelzijdige partijdigheid’, een van de kernbegrippen in de contextuele hulpverlening. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een dochter en haar dementerende moeder toont Bart Deltour hoe deze benadering vooropgezette meningen kan doorbreken.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.