Article

De rol van het cerebellum bij emotie en depressie

www.bsl.nl/shop/neuropraxis-1387-5817.html
10/2006; 10(5):131-135. DOI: 10.1007/BF03079098

ABSTRACT

Het vermoeden uit de jaren vijftig van de vorige eeuw dat het cerebellum betrokken is bij emotie en emotionele stoornissen
werd in de jaren zeventig bevestigd middels intracraniële elektrische stimulatie van het cerebellum. Al is de rol van het
cerebellum in relatie tot emotie en emotionele stoornissen tot op de dag van vandaag nog onvoldoende in kaart gebracht, er
zijn steeds meer aanwijzingen dat het cerebellum betrokken is bij het reguleren van emoties en dat verstoringen in deze regulatiefunctie
kunnen leiden tot vormen van psychopathologie, zoals depressie. Recentelijk onderzoek met behulp van transcraniële magnetische
stimulatie ondersteunt deze hypothesen en biedt aanknopingspunten voor een alternatieve behandeling van depressie.

0 Followers
 · 
23 Reads