Article

Verandering van persoonlijkheidstypen en angst gedurende de adolescentie

Netherlands journal of psychology 10/2005; 60(5):164-176. DOI: 10.1007/BF03062354

ABSTRACT

In dit onderzoek bestudeerden we de veranderingen van de persoonlijkheidstypen van Block en Block in de adolescentie. Daarnaast
onderzochten we het verband ­tussen verandering in persoonlijkheidstypen en verandering in angst. De steekproef bestond uit
827 adolescenten die vragenlijsten over persoonlijkheid en angst op twee meetmomenten van het conamore-project invulden. We vonden dat 56,9 procent van de adolescenten hetzelfde persoonlijkheidstype behield, terwijl het persoonlijkheidstype
bij 43,1 procent veranderde. De verandering van ondercontrollers naar overcontrollers kwam na de niet-veranderende persoonlijkheidsgroepen
het meest voor. Tevens vonden we dat de stabiliteit van persoonlijkheid gerelateerd was aan de stabiliteit van het angstniveau
en dat de verandering in persoonlijkheid gerelateerd was aan verandering in angstniveau. De adolescenten die veranderden van
veerkrachtige naar overcontroller lieten een toename op angst zien, terwijl de adolescenten die veranderden van overcontroller
naar veerkrachtige een afname vertoonden.

Download full-text

Full-text

Available from: Wim H J Meeus