Wederzijdse stereotypen van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering

ArticleinTijdschrift voor gerontologie en geriatrie 38(1):24-31 · February 2007with123 Reads
DOI: 10.1007/BF03074821

  Abstract

  Mutual stereotypes of younger and older adults and their relation with self-concept and self-esteem In this study younger and older persons were compared with regard to their stereotypes about both age groups, their self-concept
  and self-esteem. We examined the relation between age and stereotypes about younger and older adults, the relation between
  stereotypes about one’s own age group and self-concepts, and the relation between self-concepts and self-esteem. Stereotypes
  and self-concepts were measured on two dimensions, warmth and competence. Twenty-eight younger adults (16-25 years) and 26
  older adults (65-85 years) participated in this study. Both age groups perceived younger persons as more competent than older
  persons and older persons as more warm than younger persons. Older persons rate themselves higher than their in-group on competence
  and warmth. Younger respondents did the same, but on warmth only. A rating of the own person as more competent than the stereotype
  of their own age group, is related to self-esteem for older persons. Distancing oneself from negative stereotypes about one’s
  own age group is an important key in maintaining high levels of self-esteem, but only in old age.
  In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen jongeren en ouderen omtrent hun stereotyperingen van beide leeftijdsgroepen,
  hun zelfbeeld en zelfwaardering. Onderzocht is wat de relatie is van leeftijd met stereotypen over jongeren en ouderen, hoe
  het zelfbeeld van jongeren en ouderen is in vergelijking met het beeld dat ze hebben van de eigen leeftijdsgroep en hoe de
  samenhang is tussen het zelfbeeld en de zelfwaardering. Stereotiepe beelden en het zelfbeeld werden gemeten op twee dimensies,
  warmte en competentie. Achtentwintig jongeren (16-25 jaar) en 26 ouderen (65-85 jaar) hebben hun medewerking verleend aan
  het onderzoek. Door beide leeftijdsgroepen worden jongeren als meer competent gezien dan ouderen en ouderen als warmer dan
  jongeren. Ouderen schatten zichzelf beter in dan hun leeftijdsgroep op warmte en competentie. Jongeren doen hetzelfde, maar
  alleen wat betreft warmte. Voor ouderen hangt een hogere beoordeling van zichzelf op de dimensie competentie in vergelijking
  met de eigen groep samen met zelfwaardering. Zich distantiëren van negatieve stereotypen over de eigen leeftijdsgroep is alleen
  voor ouderen een belangrijke sleutel bij het in stand houden van de zelfwaardering.
  leeftijd-stereotypen-zelfbeeld-zelfwaardering

  Open review

  reviewed this article
  October 9, 2014
  Reproducible (methodology)